^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa

 

 1. 1.       Cele konkursu:

–  zainteresowanie uczniów historia harcerstwa polskiego

–  upowszechnianie wiedzy istotnej dla tożsamości narodowej;

– kształtowanie pamięci i szacunku wobec dokonań wybitnych Polaków; Andrzeja Małkowskiego, twórcy skautingu w Piotrkowie Trybunalskim - Stefana Grot-Roweckiego Wacława Lipińskiego i innych;

–  uwrażliwienie na potrzebę patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka;

- odkrywanie talentów, pielęgnowanie i doskonalenie sztuki oratorskiej uczniów.

2. Organizatorzy: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, doradcy metodyczni we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.

3. Uczestnicy: dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:
– uczniowie klas 4 - 7 szkół podstawowych;

- uczniowie klas 8 SP i 3 gimnazjalnych

- uczniowie szkół średnich.

4. Zakres tematyczny

A. Klasy 4 -7 szkół podstawowych

 • Przygotuj wystąpienie kończące się słowami: I wtedy zrozumiałam/łem, że: „Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i szlachetności, drogą zwalczania swych wad.” /Ustawa skautowa/
 • To zaszczyt być harcerzem, ponieważ… - wystąpienie adresowane do młodych wstępujących do harcerstwa.

B. Klasy 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjalnych

 • DruhAleksander Kamiński mówił: „Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...)". W jaki sposób harcerze XXI stulecia wcielają w życie słowa wybitnego Polaka.
 • Być harcerzem - to zobowiązuje! Jak rozumiesz powinności harcerza? – wystąpienie.

Organizacja i przebieg konkursu:

Etap szkolny

Każda szkoła zorganizuje wewnętrzne eliminacje konkursu krasomówczego i wyłoni 1-3 najlepszych uczestników, którzy będą ją reprezentowali w finale. Za organizację etapu szkolnego odpowiada przewodniczący Zespołu Humanistycznego.

Finał konkursu
– odbędzie się 7.12.2018 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości: X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską), w godz. 9.00 – 15.30;

– uczestnik wygłasza przemówienie na wskazany temat, wystąpienie nie powinno przekraczać 5 minut; nie może zostać odczytane;

– szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym.

 

Zgłoszenia osób chętnych do nauczycielek języka polskiego do 15.11.2018 r.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie  Rights Reserved.