Aktualności

Informacja dyrektora szkoły

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian.

 

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole będzie funkcjonowała świetlica wyłącznie dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

(po wypełnieniu właściwego załącznika)

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, po uzgodnieniu z nauczycielem.