^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

Wytyczne dla wszystkich: co musisz wiedzieć o koronawirusie

Wytyczne dla wszystkich: co musisz wiedzieć o koronawirusie
Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.


Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.


Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).


Jak przypomina MZ metody zapobiegania zakażeniu to m.in. częste mycie rąk z użyciem mydła i wody, a przy braku do nich dostępu - płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Takie mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, potem natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów na inne osoby.


Ministerstwo zaleca: Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.


Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.


Używaj maseczek - zaleca MZ - tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Oceń jakość usług świadczonych przez Miasto Piastów

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety online dostępnej na stronie internetowej miasta Piastowa KLIKNIJ TU.

Ankieta przygotowana została w związku z ubieganiem się przez miasto Piastów o dofinansowanie projektu pn. „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich.

Ankieta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców, ale ważny jest też głos osób uczących się/pracujących w Piastowie lub korzystających z infrastruktury i różnego rodzaju usług świadczonych przez nasze miasto.

Wyniki tego badania pomogą nam doprecyzować diagnozę potrzeb mieszkańców oraz potencjałów rozwojowych naszego miasta w wybranych obszarach tematycznych, co jest koniecznym warunkiem przy ubieganiu się o Fundusze Norweskie.

 

Każda opinia jest dla nas ważna, dlatego uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ankiecie wśród współpracowników i znajomych.

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i nie zajmie więcej niż 15 minut.

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc.

Agnieszka Tomaszewska-Kula

Tomasz Gawin

 

Fundusze Zewnętrzne
-----------------------------------------------

Urząd Miejski w Piastowie

Ul. 11 Listopada 2

05-820 Piastów

tel. 22 770 52 65

fax. 22 723 01 05

www.piastow.pl

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Szanowni Państwo,

 

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

 • codziennie mierzyć temperaturę ciała
 • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Zaproszenie na Rajd

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły

do udziału w XXXV RAJDZIE-

„SZLAKIEM NASZEJ HISTORII"

im. por. hm. Jana Cierlińskiego

 

organizowanym w dniu 18 kwietnia (sobota) 2020 roku w godz. 10.00 - 15.30.

XXXV Rajd jest kontynuacją rajdów historyczno - patriotycznych, przypominających najważniejsze wydarzenia XX wieku. Tegoroczny Rajd odbywa się pod hasłem:

Szare Szeregi

 

Organizatorem rajdu jest: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Nr.6 „Helenów", Koło Nr 6 „Piechocin", Koło Nr 7 „Jaworzyn" i Środowisko "Grupy Kampinos"oraz pozostałe organizacje i instytucje wchodzące w skład Zespołów Terenowych Rajdu: Środowisko Kombatantów 7 pp. AK „Garłuch" i Bazy Lotniczej „Łużyce”,Związek Sybiraków, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych - Koła: Ursus, Włochy, Okęcie oraz Koło Lotnicze,Harcerskie Kręgi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz Komendy Hufców ZHP: Ursus, Piastów, Pruszków i Ożarów Mazowiecki, a także Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu - Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy i miasto Pruszków oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Kultury z Piastowa, Raszyna, Lesznowoli i Ożarowa Mazowieckiego.

 

Wskazane długości tras:

- patrole  piesze kl. I – III                                    około 5 km

- patrole piesze kl. IV – VIII                               około 8-9 km

- patrole rowerowe kl. V-VIII                             około 15 km (wymagana karta rowerowa)

 

 1. Uczestnicy Rajdu startują z terenu Szkoły Podstawowej Nr 2
 2. Rejestracja uczestników na miejscu startu jest od godz. 10.00
 3. Rejestracji dokonuje dowódca patrolu i opiekun posiadający wypełnioną Kartę patrolu.
 4. Każdy patrol obowiązany jest potwierdzić swój powrót w miejscu startu;
 5. W przypadku niespodziewanego przerwania udziału w rajdzie, patrolowy lub opiekun są zobowiązani do powiadomienia o tym organizatorów rajdu.
 6.  Patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
 7. Skład patrolu może liczyć do 5 uczniów.

     9.   Każdy patrol posiada znicz lub inny symbol oddania hołdu.

    10.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

 

 Uczniowie klas I-III zapisy u wychowawcy

 Uczniowie klas IV-VIII zapisy u nauczyciela historii

 

Zgłoszenia na Rajd przyjmowane będą do 13 marca

 

Udział w Rajdzie to wspaniała przygoda i żywa lekcja historii.

 

Do zobaczenia na starcie!

 

Jolanta Popławska

 

 

Próbne egzaminy

W dniach 3-5 marca odbędą się próbne egzaminy dla klas ósmych.

3 marca, wtorek - język polski 120 minut

uczniowie piszą na 2,3 i 4 godzinie lekcyjnej.

4 marca, środa - matematyka 100 minut

uczniowie piszą na 2 i 3 godzinie lekcyjnej.

5 marca, czwartek - język angielski 90 minut

uczniowie piszą na 2 i 3 godzinie lekcyjnej.

 

W tym dniu uczniowie przychodzą ubrani na galowo, mając legitymacje i czarne długopisy.

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE – REKRUTACJA

Dnia 27 lutego o godz. 1700 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Serdecznie zapraszamy

Plan na II semestr

W zakładce plan lekcji jest opublikowany plan na II semestr.

Podziękowanie

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu MOŻESZ i wszystkim OFIARODAWCOM 1%

To dzięki Wam nasza szkoła wzbogaca się o nowoczesny sprzęt i pomoce edukacyjne dla uczniów.

Polecamy się Państwa pamięci w tym roku. Szczegółowe informacje są na naszej stronie internetowej www.sp2piastow.pl w zakładce „1%”.

Za rok 2018 otrzymaliśmy kwotę 12865,00 zł, którą przeznaczymy na duże zakupy.

Jednocześnie cieszymy się, że przekazany 1% na Stowarzyszenie MOŻESZ wspiera dzieci niepełnosprawne i  przewlekle chore.

Anna Depta

Dyrektor Szkoły

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę, 12.01.2020r., odbył się kolejny (już 28) finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już kolejny raz do zbiórki włączyli się cudowni wolontariusze z naszej szkoły.  Naszym wolontariuszom udało się zabrać 4588,70 zł. To trochę mniej niż w zeszłym roku, ale nasi wolontariusze mieli tylko 9 puszek do zbierania pieniędzy.

Wszyscy powinniśmy być dumni z zaangażowania i wielkich, dobrych serc naszych uczniów (przyszło więcej osób chętnych do udziału w akcji niż było zapisanych na liście).

Raz jeszcze serdeczne podziękowania dla Wolontariuszy, którzy wzięli udział w Orkiestrze!

Mam nadzieję, że w przyszłym roku zbierzemy rekordową sumę na pomoc chorym dzieciom.

SIE MA!

Poniżej zdjęcie całej grupy naszych wolontariuszy i wolontariuszek, którym udało zebrać się najwięcej pieniędzy do puszki.

Szkoła Podstawowa startem do kariery. Zaplanuj swoją przyszłość z SP 2.

„Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.”
Richard N. Bolles


Planowanie kariery zawodowej zaczyna się już od przedszkola. To właśnie wtedy chłopcy najczęściej marzą o tym, żeby być strażakami, a dziewczynki chcą pracować jako nauczycielki. Z biegiem lat jednak często te plany się zmieniają. Pierwszą poważną decyzję zawodową podejmują uczniowie kończąc szkołę podstawową. Wybór szkoły średniej dla wielu jest nie lada wyzwaniem. Technikum, liceum czy szkoła branżowa? Klasa matematyczna czy humanistyczna? Co później? Kim chciałbym być? Jaki zawód będzie dla mnie najlepszy i przyniesie mi największą satysfakcję? Jakie mam predyspozycje? Odpowiedzi na te i inne pytania można uzyskać uczestnicząc w obowiązkowych zajęciach z Doradztwa zawodowego. Jednak czasem te 10 godzin w roku szkolnym zaplanowane przez Ministerstwo to zdecydowanie za mało, bowiem aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców nasza Szkoła przystąpiła Projektu „Szkoła podstawowa startem do kariery”, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII i będzie realizowany do 30 czerwca 2021r.


Na stronie internetowej Miasta możemy przeczytać następujące informacje o projekcie:
„Głównym celem projektu jest wsparcie prawie 700 uczniów i uczennic klas 7 i 8 ze szkół podstawowych gminy Miasta Piastów poprzez doradztwo w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeń festiwalowych, w których uczestnikami będą nie tylko uczniowie lecz również instytucje oraz mieszkańcy z obszaru powiatu pruszkowskiego. Projekt umożliwi nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych.


Jest to unikalna okazja dla młodych ludzi na świadomy, zgodny z predyspozycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami wybór ścieżki życiowej, dająca szansę na zbudowanie udanego, odpowiedzialnego i szczęśliwego życia.


W ramach projektu przewidziano m.in.:
- zajęcia indywidualne dla 696 uczniów klas 7 i 8 ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4 i 5 w Piastowie. Ich celem będzie zwiększenie zdolności młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz w konsekwencji uzyskania satysfakcjonującego zatrudnienia. Poprzez konsultacje zaplanowano kształtowanie umiejętności uniwersalnych z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz przekazanie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,
- podniesienie efektywności zajęć poprzez utworzenie i wyposażenie 4 szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
- zwiększenie efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez prowadzenie zajęć w formie warsztatów w 69 grupach uczniów klas 7 i 8,
- podniesienie kompetencji 10 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- podniesienie wiedzy uczennic i uczniów o funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas lekcji zawodoznawczych prowadzonych bezpośrednio na terenie zakładów należących do firm zaangażowanych w projekt,
- zwiększenie zakresu korzystania przez młodzież z wiedzy poprzez przygotowanie dedykowanego portalu wykorzystującego bazę danych o lokalnych szkołach ponadpodstawowych, pracodawcach oraz instytucjach wspierających edukację zawodową,
- organizację dwóch otwartych wydarzeń pn. „Piastowskie drogi talentu – kariera i przedsiębiorczość” na którym zostanie utworzonych 24 stoisk wystawienniczych dla szkół uczestniczących w Projekcie, szkół ponadpodstawowych oraz dla podmiotów działających w obszarze wsparcia zawodowego.”
W naszej szkole udziałem w projekcie objęci będą wszyscy uczniowie klas VII i VIII. Łącznie 150 uczniów.


Magda Kordaczuk – szkolny doradca zawodowy

Bal karnawałowy 2020.

W dniu 10 stycznia (piątek) w hali widowiskowo-sportowej w SP2 odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY dla uczniów. Dzieci z klas 0 - 3 bawią się w godzinach 16:00 - 18:00 a uczniowie z klas 4-8 w godzinach 18:30 - 20:30.

Mile widziany strój karnawałowy. Imprezę poprowadzi DJ. Rodziców zapraszamy do wspólnej zabawy.

Więcej artykułów…

 1. Wigilia
 2. szkolna Wigilia
 3. X edycja Międzyszkolnego Konkursu z języka angielskiego JEDYNECZKA
 4. Wycieczka do Labosfery
 5. Ogólnopolski Konkurs „Bohater Powstania”
 6. Światowy Dzień Gleby
 7. Pomocnicy Świętego Mikołaja
 8. Światowy Dzień Pluszowego Misia
 9. Światowy Dzień Praw Dziecka
 10. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
 11. IV Miejskie Dyktando Gżegżółka
 12. Listopadowe warsztaty z Wydawnictwem Zakamarki
 13. Światowy Tydzień Praw Dziecka w naszej szkole
 14. Turniej szachowy
 15. Mam Marzenie
 16. Wieczornica
 17. Miesiąc bibliotek
 18. Fotorelacja z akcji śpiewamy "Mazurka Dąbrowskiego"
 19. Turniej koszykówki
 20. 101 lat Niepodległości.
 21. Szkoła do hymnu.
 22. SP2 pamięta
 23. Bohateron
 24. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
 25. 15.10.2019 r.- SPOTKANIE AUTORSKIE DLA KLAS I,II ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 26. Zbiórka karmy dla zwierząt
 27. Apel papieski "Wstańcie, chodźmy!"
 28. Pasowanie na pierwszaka
 29. Rekord Pierwszej Pomocy!
 30. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 31. Światowy dzień tabliczki mnożenia w SP 2
 32. Zaproszenie
 33. Kolorowe kredki
 34. Sesja z Plusem.
 35. Informacja dla oddziału przedszkolnego
 36. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 37. Życzenia wakacyjne
 38. ZUMBA
 39. Nietypowa lekcja biblioteczna
 40. „Piastów, moja mała Ojczyzna”
 41. Wolontariat
 42. Koniec roku szkolnego
 43. Spotkanie integracyjne
 44. MARATON CZYTANIA W BIBLIOTECE
 45. Wycieczka do Świętokrzyskiej Polany w Chrustach
 46. WELTSPRACHEN KINDER
 47. Konkursu „Mistrz ortografii”
 48. Zaproszenie.
 49. Plan podczas Zielonej Szkoły
 50. Sukcesy matematyczne
 51. Spotkanie czytelnicze z strażakiem
 52. Dobrze jemy ze szkołą na widelcu
 53. Dyżur wakacyjny -informacja dla rodziców oddziałów przedszkolnych.
 54. Warszawska Syrenka
 55. MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
 56. Pomoc ma moc
 57. WIELKANOC
 58. Informacja o egzaminach
 59. Spotkania czytelnicze
 60. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
 61. SUDOKU - konkurs międzyszkolny
 62. Dzień Patrona Szkoły
 63. Zajęcia kulinarne w 2A
 64. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 65. Międzyszkolnego Konkursu w Szybkim Czytaniu-etap III
 66. Muzeum Geologiczne w Warszawie.
 67. REKRUTACJA 2019/2020
 68. Zaproszenie na rajd historyczny.
 69. Kiermasz Świąteczny
 70. Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
 71. Warsztaty bożonarodzeniowe
 72. JASEŁKA
 73. Życzenia
 74. Dzieciaki do rakiet.
 75. Wycieczka mikołajkowa klas 2
 76. Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego
 77. Wieczór pieśni i poezji patriotycznej
 78. Patriotyczna Gra Korytarzowa
 79. Dyskoteka Andrzejkowa
 80. Patriotyzm jest wsród nas
 81. Otwieramy lodowisko miejskie
 82. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej - nagrody
 83. Kalendarz adwentowy
 84. Miejski konkurs historyczno-plastyczny
 85. Dzień pluszowego misia w SP 2
 86. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik
 87. Miejskie Archiwum w Piastowie
 88. Dyktando miejskie
 89. Patriotyczna gra korytarzowa
 90. Odra - pytania i odpowiedzi
 91. „PATRIOTYZM JEST WŚRÓD NAS”
 92. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej.
 93. Głosowanie - dzieciaki do rakiet!!!
 94. 10O-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEOPOLEGŁOŚCI.
 95. Wizyta policjanta
 96. Co dalej, ósmoklasisto?
 97. „Klapki dla Gambii" - podsumowanie akcji.
 98. Osiągnięcia Olgi i Mikołaja
 99. List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów
 100. Zaproszenie na Dzień Niepodległości
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie  Rights Reserved.