^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

Warszawska Syrenka

Uczniowie naszej szkoły laureatami Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Organizatorem eliminacji konkursu na etapie miejskim i powiatowym jest Miejski Dom Kultury w Piastowie, a organizatorem finału, który odbędzie się w Warszawie, jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" odbywa się już po raz czterdziesty drugi i co roku cieszy się zainteresowaniem wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach przygotowań do eliminacji szkolnych i miejskich nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach recytatorskich, podczas których uczyli się  świadomego operowania głosem ze szczególnym naciskiem na prawidłowe oddychanie, dykcję, emisję i ekspresję. Zapoznali ze specyfiką konkursów recytatorskich i umiejętnościami efektywnej nauki na pamięć. Zajęcia poprowadziły p. Agnieszka Ilińska oraz p. Monika Wiaderna.

W dniu 13 marca 2019r. uczestnicy konkursu mieli okazję spotkać z p. Aleksandrą Kosiorek (aktorką, wokalistką, trenerem wokalnym), która udzieliła bardzo cennych wskazówek dotyczących recytacji utworów.

Eliminacje miejskie odbyły się w środę, 20 marca 2019. Gości powitała p. Dyrektor Wanda Przybylak  z Miejskiego Domu Kultury. Poinformowała też, że najbliższych dniach  zostaną wyłonione osoby, które wezmą udział w etapie powiatowym, ale nie dowiedzą się one, jakie zajęły miejsca. Stanie się to na uroczystym podsumowaniu konkursu w dniu 27 marca 2019, gdzie wręczone zostaną podziękowania, dyplomy i nagrody.

Naszą szkołę reprezentowało 18 uczniów  w trzech kategoriach wiekowych (0 - III, IV – VI oraz VII-VIII i gimnazjum), którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym.

Laureatami konkursu na etapie miejskim zostali:

 

Mikołaj Marat – Nagroda, Warszawa

Liwia Wojtachnik- Nagroda

 

Wyróżnienie otrzymały:

Julia Kisiel

Natalia Załęska

Natalia Samulak

 

Uczeń Mikołaj Marat w dniach 13-14 kwietnia 2019  weźmie udział w etapie powiatowym konkursu.

Wszystkim laureatom gratulujemy, a Mikołajowi życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                                            Monika Wiaderna

                                                                            Dorota Cegiełko

Joanna Gontarz

Agnieszka Ilińska

 

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

Wyniki Szkolnego Konkursu Czytelniczego

„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

dla klas IV-VIII

W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w bibliotece szkolnej odbył się   Szkolny Konkurs Czytelniczy  o tytuł „Mistrza pięknego czytania‘’. Celem konkursu jest propagowanie idei pięknego i głośnego czytania oraz zainteresowanie  literaturą dziecięcą. Uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych prezentowali swoje umiejętności czytelnicze przed komisją. Do rywalizacji przystąpiło 30 uczniów z klas IV-VIII. Dzieci  czytały fragmenty książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury ogłosiło wyniki, przyznając tytuły Mistrza Pięknego Czytania.

MISTRZAMI PIĘKNEGO CZYTANIA ZOSTALI:

1) Andrzej Wycech

2) Julia Wiśniewska

3) Sandra Jastrzębska

4) Natalia Załęska

5) Maja Malik

6) Sara Seddik

7) Patryk Woźniak

8) Marcin Dmochowski

9) Natalia Samulak

 

 

Laureaci konkursu wezmą udział w spotkaniu czytelniczym –

„MARATON CZYTANIA DLA KLAS PIERWSZYCH”,

które odbędzie się w dniu 7 maja 2019 w bibliotece szkolnej.

 

GRATULUJEMY!

Monika Wiaderna

Dorota Cegiełko

Joanna Gontarz

Monika Złotkowska

Pomoc ma moc

Udział  Wolontariuszy oraz uczniów w akcji charytatywnej „PoMOC ma MOC”

Akcje charytatywne przeprowadzane w naszej szkole są bardzo istotne, bowiem uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii i kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Pomoc ma moc”.

W dniach 21.03. 2019 z okazji Dnia Wiosny i Kolorowej Skarpetki oraz w dniach 1-5.04.2019 z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,  Wolontariusze oraz uczniowie ze świetlicy  podczas kiermaszów zbierali datki, które zostaną przekazane na rzecz pomocy potrzebującym.

 

„Bo w człowieku jest serce,

a w nim ukryte dobro i radość.

Serce jest jedno i wielkie,

tam się rodzi wszystko co piękne”.

 

W imieniu Wolontariuszy dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc i za wielkie serca podczas zbiórki pieniędzy.

Monika Wiaderna

Dorota Cegiełko

Joanna Bujak

Magdalena Kordaczuk

Beata Kuczyńska

                                                                                                                 

WIELKANOC

Rodzinnych i wiosennych Świąt Wielkanocnych

Informacja o egzaminach

SZANOWNI RODZICE,
informuję, że w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty odbędą się w zaplanowanych terminach i zgodnie z procedurami, z którymi uczniowie i rodzice zostali zapoznani.
Uczniów przystępujących do egzaminu zapraszamy do szkoły o godz. 8.30.
Życzę powodzenia!
Dyrektor SP2

SZANOWNI RODZICE,
 W dniach 15,16,17 kwietnia w szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty.
W tych dniach klasy 1-7 mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Oddział przedszkolny oraz świetlica szkolna pracują w godzinach 7.00 – 17.00.
Ze względu na trwające egzaminy dzieci można przyprowadzać do oddziału przedszkolnego do godziny 8.15, a odbierać po godzinie 13.30.
Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 17.00.
Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi w czasie trwania egzaminów w godzinach 8.15 – 13.30 nikt poza uczniami  przystępującymi do egzaminu i pracownikami szkoły nie będzie mógł wejść do budynku szkoły.

Dyrektor SP2
Anna Depta

Spotkania czytelnicze

SPOTKANIA CZYTELNICZE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci, biblioteka we współpracy ze oddziałem przedszkolnym w naszej szkole prowadzi spotkania czytelnicze dla najmłodszych czytelników, które odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia te, oprócz rozwijania zainteresowań czytelniczych, wzbogacają zasób słownictwa, są inspiracją do zabaw ruchowych i muzycznych inspirowanych książką. Przyczyniają się do rozwoju wyobraźni, ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach. Wspólne czytanie jest okazją do integracji wewnątrzszkolnej.

 

 Poniżej migawki  z spotkań czytelniczych z dnia 6.03. 2019r. „Zaczarujmy świat” oraz z dnia 13.03. 2019 „W świecie fantazji”.

 


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 27, 28, 29 marca 2019 r. odbywają się rekolekcje wielkopostne w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie dla uczniów naszej szkoły uczęszczających na lekcje religii.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach /Dz.U. z 1992 r. nr 36 poz.155/, uczniowie uczęszczający na lekcje religii otrzymują 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek.

W związku z powyższym:

 1. Uczniowie nie uczestniczący w rekolekcjach ze względu na inne wyznanie – mają zorganizowane zajęcia przez szkołę zajęcia opiekuńcze w godzinach trwania rekolekcji           w świetlicy szkolnej (klasy I-VIII)
 2. Dla pozostałych uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, czynna jest świetlica szkolna w godzinach 7:00-17:30
 3. W czasie trwania rekolekcji obiady będą wydawane w godzinach 12.00-14.00
 4. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z harmonogramem; uczestniczą w rekolekcjach
 5. Wszystkie dodatkowe zajęcia są odwołane

HARMONOGRAM REKOLEKCJI W SP2  w dniach 27-29 marca 2019 r.

 

27 marca (środa)

Klasy 0-4

Klasy 5-8

9.00-10.30

Kościół

Wstęp do rekolekcji, nauka śpiewu, wprowadzenie do filmu z panelem dyskusyjnym

 

10.45-12.15

Szkoła

Film animowany

9.00-10.30

Szkoła

Film

 

 10.45-11.45

Kościół

Liturgia słowa, konferencja z nawiązaniem do filmu  i kartą pracy                                  

 

28 marca (czwartek)

Klasy 0-4

Klasy 5-8

9.00-10.30

Szkoła

Plakat do wybranej stacji drogi krzyżowej, nauka śpiewu (slajdy)

 

10.45-12.00

Kościół

Droga krzyżowa

9.00-10.30

Kościół

„O spowiedzi”, nabożeństwo pokutne z rachunkiem sumienia

 

10.45-12.00

Szkoła

Droga krzyżowa, plakat „Sens męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu”

 

29 marca (piątek)

Klasy 0-4

Klasy 5-8

9.30-11.00

Szkoła

Film

 

11.00

Kościół

Msza Święta na zakończenie rekolekcji                        

9.30-11.00

Kościół

Sakrament pokuty i pojednania                                            

 

11.00

Kościół

Msza Święta na zakończenie rekolekcji

SUDOKU - konkurs międzyszkolny

SUKCES MATEMATYCZNY UCZNIÓW KLAS 2-3

W dniu 15.03.2019 odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Sudoku”. Dwie uczennice z naszej szkoły zostały laureatkami konkursu: wśród klas drugich I miejsce zajęła Julia Kisiel, zaś w klasach trzecich II miejsce zajęła Magdalena Potyrało. Konkursowe zmagania z zadaniami trwały już od grudnia, a do finału przeszło 8 osób. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 4 w Piastowie.

 Gratulujemy sukcesu! 

Monika Wiaderna

 

Dzień Patrona Szkoły

W dniu 8 marca obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły i Dzień Kobiet.
Z tej to okazji uczniowie klasy VId i VIIc wraz z wychowawcami przygotowali uroczysty apel.
Inscenizacja o  Marii Skłodowskiej-Curie wprowadziła uczniów w świat  wielkich odkryć naukowych oraz pozwoliła poznać codzienne życie tej niezwykłej kobiety.
W drugiej części apelu chłopcy przygotowali krótką ale bardzo sympatyczną część artystyczną dla wszystkich pań i koleżanek.
                                  J. Wielgo-Kowalczyk
                                   A. Kujawska-Lange

 

Zajęcia kulinarne w 2A

1 marca po całym tygodniu poznawania w klasie 2a tajników pracy urządzeń elektrycznych musieliśmy poznać ich praktyczne zastosowanie. W ruch poszedł mikser, toster i gofrownica. Uczniowie przygotowali ciasto na gofry, później upieczone sami doprawiali układając na nich chociażby bitą śmietanę. W międzyczasie z tostera wyskakiwały pyszne ciepłe tosty. Było przepysznie.

Marta Baśkiewicz

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka

„Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas...”

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21,22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - to Dzień Babci i Dzień Dziadka.
19 lutego 2019r. w oddziale przedszkolnym zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli Babcie i Dziadkowie sześciolatków.
Dzieci przygotowały dla Nich przedstawienie pt. „Jak  babcia z dziadkiem się poznali”, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. 
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich "skarbów”.  Na koniec uroczystości „zerówkowicze” wręczyli  własnoręcznie wykonane upominki. 
Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na  słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci  jak i dziadków!


                                                                                                                Edyta Oziembłowska

 

Międzyszkolnego Konkursu w Szybkim Czytaniu-etap III

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU W SZYBKIM CZYTANIU

 

W dniu 25 lutego roku w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje Międzyszkolnego Konkursu w Szybkim Czytaniu-etap III (międzyszkolny).

Komisja Sędziowska w składzie: p. Monika Wiaderna nauczyciel-bibliotekarz, p. Dorota Cegiełko - nauczyciel-bibliotekarz, p. Joanna Gontarz-nauczyciel języka polskiego oraz p. Agnieszka Ilińska – logopeda szkolny wyłoniła laureatów w trzech grupach wiekowych (klasy: 3-4, 5-6, 7-8):

 UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY ZAJĘLI NASTĘPUJĄCE MIEJSCA:

 

I grupa: klasy 3-4:

II wicemistrz –Tomasz Kordaczuk-3A

 

 II grupa: klasy 5-6:

Mistrz – Mikołaj Korzybski- 6A

 

III grupa: klasy 7-8:

I wicemistrz – Sandra Jastrzębska- 7B

 

Wyróżnienia otrzymali:

Aleksandra Kostrzewska-4A

Aleksander Bury -6A

Julia Klimiuk- 8A

 

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach!

Więcej artykułów…

 1. Muzeum Geologiczne w Warszawie.
 2. REKRUTACJA 2019/2020
 3. Zaproszenie na rajd historyczny.
 4. Kiermasz Świąteczny
 5. Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
 6. Warsztaty bożonarodzeniowe
 7. JASEŁKA
 8. Życzenia
 9. Dzieciaki do rakiet.
 10. Wycieczka mikołajkowa klas 2
 11. Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego
 12. Wieczór pieśni i poezji patriotycznej
 13. Patriotyczna Gra Korytarzowa
 14. Dyskoteka Andrzejkowa
 15. Patriotyzm jest wsród nas
 16. Otwieramy lodowisko miejskie
 17. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej - nagrody
 18. Kalendarz adwentowy
 19. Miejski konkurs historyczno-plastyczny
 20. Dzień pluszowego misia w SP 2
 21. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik
 22. Miejskie Archiwum w Piastowie
 23. Dyktando miejskie
 24. Patriotyczna gra korytarzowa
 25. Odra - pytania i odpowiedzi
 26. „PATRIOTYZM JEST WŚRÓD NAS”
 27. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej.
 28. Głosowanie - dzieciaki do rakiet!!!
 29. 10O-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEOPOLEGŁOŚCI.
 30. Wizyta policjanta
 31. Co dalej, ósmoklasisto?
 32. „Klapki dla Gambii" - podsumowanie akcji.
 33. Osiągnięcia Olgi i Mikołaja
 34. List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów
 35. Zaproszenie na Dzień Niepodległości
 36. MIESIĄC BIBLIOTE SZKOLNYCH –PODSUMOWANIE
 37. WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO-„LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU”
 38. Lekcja patriotyczna w Bibliotece Szkolnej
 39. Ślubowanie na Czytelnika
 40. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Warszawie
 41. KISZENIE OGÓRKÓW
 42. ŚWIETLICOWA SEKCJA OGRODNICZA
 43. Konkursy w świetlicy
 44. Konkurs plastyczny "Mój miś, mój przyjaciel"
 45. PACZKA DLA ZWIERZAKA
 46. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 47. Dzień Papieski
 48. Przystąpiliśmy do programu „KLIMAT TO TEMAT!”
 49. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
 50. JABŁKO W SZKOLE
 51. WYZWANIE CZYTELNICZE 2018/2019
 52. XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
 53. XV Ogólnopolski Konkurs Literacki
 54. WYCIECZKA NA POCZTĘ
 55. Podaruj książkę bibliotece
 56. 5 porcji zdrowia w szkole
 57. Instrukcja logowania do LIBRUSA
 58. Wolontariusze w 40 Maratonie Warszawskim
 59. Tędy Przeszła Warszawa
 60. „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”
 61. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
 62. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
 63. Wesołych i bezpiecznych wakacji
 64. Uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny
 65. Ach, co to był za dzień….. 85 lat minęło…..
 66. Zielona Szkoła 2018
 67. Dzień Muffinka w SP2
 68. LIST MKO
 69. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 dla klas 0 -VII
 70. Z wizytą u Kopernika
 71. Jubileusz 85-lecia Szkoły
 72. ZAPROSZENIE
 73. Ćwierćland- zajęcia integracyjne dla rodziców i uczniów klasy 1b
 74. List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów
 75. WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH CZYTELNIKÓW
 76. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 77. KONKURS PLASTYCZNY „BIBLIOTEKA JAKO MAGICZNA KRAINA”
 78. Policjanci są wśród nas!
 79. Warsztaty ogrodnicze „Dzieciaki Sadzeniaki”.
 80. Klasa 5A w programie europejskim
 81. XXXIII Rajd „ Szlakiem Naszej Historii”
 82. Wieczór patriotyczny w „Dwójce”
 83. Projekt edukacyjny „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”
 84. Skąd się bierze jedzenie
 85. DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW
 86. MARATON CZYTANIA W BIBLIOTECE
 87. Zapraszamy na DEBATĘ!
 88. "Klikam z głową”
 89. Klikam z głową”
 90. Konkurs YOU CAN SING
 91. LAUREACI KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”
 92. Odwiedziny w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.
 93. Konkurs Pięknego Czytania
 94. KIERMASZ WIELKANOCNY
 95. NOCKA W SZKOLE
 96. „Shikamoo !” – Dzień dobry.
 97. Wizyta w Teatrze Wielkim – Opery Narodowej w Warszawie
 98. Z okazji Świąt Wielkanocnych
 99. CZWARTKOWE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE
 100. Konkurs historyczny „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny"
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie  Rights Reserved.