^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

Konkurs plastyczny "Mój miś, mój przyjaciel"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

w Piastowie

 

Biblioteka Podstawowej nr 2  w Piastowie zaprasza uczniów klas 0-III do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Mój miś, mój przyjaciel”


I. PRZEPISY OGÓLNE

 •  Celem konkursu jest:

ü Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej

ü Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych

 • Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
 • ·         Temat pracy: „„Mój miś, mój przyjaciel””.
 • ·         Adresaci konkursu: uczniowie klas 0-III
 • ·         Organizatorzy konkursu: p. Monika Wiaderna, p. Dorota Cegiełko, p. Beata Kuczyńska, p. Edyta Oziembłowska,
 • ·         Format pracy: dowolny
 • Technika pracy: dowolna
  • Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
  • UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest SAMODZIELNE!- wykonanie pracy w dowolnej technice.


II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace należy składać do dnia 16 listopada 2018 roku do biblioteki szkolnej.


III. KOMISJA KONKURSOWA

 • Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora. W skład komisji wejdą:
 • ·         p. p. Monika Wiaderna, p. Dorota Cegiełko, p. Beata Kuczyńska,

p. Edyta Oziembłowska

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców [podanie danych osobowych przez uczestnika  jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie szkoły organizującej konkurs].

IV. NAGRODY

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 26.11.2018 r. o godz. 11.30

PACZKA DLA ZWIERZAKA

PACZKA DLA ZWIERZAKA”

„I o to chodzi –być WIELKIM  i pomagać MAŁYM

W dniach 1-5 października wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu wspólnie z opiekunami zorganizowali  w naszej szkole zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Psa Kazana we Żyrardowie.

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że nie jest nam obojętny los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Przez tydzień  udało uzbierać 80 kg  karmy! Najwięcej karmy zebrała klasa IIB!!!

 19 października 2018 w naszej szkole wolontariusze oraz uczniowie klasy II B spotkali się pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Żyrardowie z Panią Izabelą Kowalską. W spotkaniu towarzyszyła nam Pani  Dyrektor Anna Depta. Celem spotkania było kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt.

Najważniejszą lekcją dla uczniów było to, aby zrozumieli, że posiadanie zwierząt to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek troski nad pupilem. Nie należy traktować zwierząt jak przedmiot np. podarunkowy.

Podczas prelekcji uczniowie wysłuchali wzruszającej historii o psie Kazanie. Wzbogacili swoją wiedzę na temat pracy wolontariuszy w  schronisku. Dzieci dowiedziały się jak prawidłowo opiekować się pupilami, w jaki  sposób zabezpieczyć psa  przed zagubieniem oraz jak udzielić pomocy znalezionym zwierzakom.

Warto od najmłodszych lat kształtować u  uczniów chęć niesienia pomocy nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt. Uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt, tych co mieszkają w  naszych w domach, jak również do tych, których domem jest niestety schronisko.

Na pożegnanie otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom z podziękowaniem oraz kalendarz      z podopiecznymi schroniska.

Dziękujemy wolontariuszom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy okazali duże serce dla bezdomnych zwierząt oraz włączyli się w akcję i że los zwierząt w schroniskach nie jest im obojętny.

Gorące podziękowania składamy na ręce Pani Izabeli Kowalskiej, która pokazała uczniom,  że warto BYĆ WIELKIM I POMAGAĆ MAŁYM! Dziękujemy!!!!.

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W piątek 12 października 2018r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

W obecności Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców, starszych kolegów i koleżanek pierwszoklasiści recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że pierwszoklasiści zdali egzamin i mogą być przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Niezwykłym przeżyciem było złożenie uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonała pani Dyrektor Anna Depta. Każdy pierwszak otrzymał dyplom, pamiątkową kredkę oraz życzenia i prezenty od Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie nie zapomnieli również o Dniu Edukacji Narodowej. Przygotowali krótki występ artystyczny - wiersze, piosenki, dzieci z oddziału przedszkolnego zatańczyły dyskotekowy „Taniec Połamaniec”. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego złożyły życzenia i wręczyły wszystkim pracownikom szkoły słodkie upominki - pyszne ciasteczka.

Cała uroczystość przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Mirosława Ługowska

Małgorzata Drabek - Rogowska

 

Dzień Papieski

Dnia 19 października 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego. W tym roku pod hasłem : "promieniowanie ojcostwa". Montaż słowno - muzyczny został przygotowany pod kierunkiem katechetów i wychowawców z udziałem klas: II A oraz kl. II B. Uczniowie przypomnieli życiorys Św. Jana Pawła II jak również Jego nauczanie dotyczące rodziny i rodzicielstwa. Uroczystość dodatkowo wzbogacono fragmentem filmu, pokazującym wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, pieśni wykonane przez uczniów naszej szkoły, teledysk pieśni lednickiej o Ojcu. Dzień Papieski został ustanowiony po to, abyśmy mieli okazję zastanowić się nad tym, jak należy wdrożyć w nasze życie nauczanie tak wielkiego Polaka.

Monika Złotkowska

 

Przystąpiliśmy do programu „KLIMAT TO TEMAT!”

Organizatorem programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, w jego ramach  przeprowadzone zostaną lekcje w klasach VI-VIII według  scenariuszy wybranych zajęć przedmiotowych na podstawie materiałów CEO.

 

Zaplanowany na grudzień Szczyt Klimatyczny COP24, który odbędzie się w Katowicach, jest okazją do rozpoczęcia w szkole poważnych rozmów na temat klimatu i wspólnego zastanowienia się nad rozwiązaniami na szczeblu sektorowym, lokalnym i indywidualnym. „Klimat to temat!” to program wynikający z założenia, że każdy z nas może dokonywać wyborów wpływających na ograniczenie konsekwencji zmiany klimatu, wprowadzając zmiany do naszej codzienności.

 

Przyczyny zmian klimatu

Obserwujemy  wzrost globalnej średniej temperatury (o 0.75-0,9°C w porównaniu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej z XVIII wieku), a stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Wzrost temperatury (nazywany też globalnym ociepleniem) jest wynikiem efektu cieplarnianego. Spalamy paliwa kopalne, a w rezultacie do atmosfery są uwalniane gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla (CO2). Te gazy okrywają Ziemię jakby dodatkowym kocem i zatrzymują energię cieplną (która pochodzi z przetworzenia energii świetlnej promieniowania słonecznego). Coraz więcej energii cieplnej

pozostaje w atmosferze, pochłaniają ją też oceany i lądy, a w rezultacie rośnie średnia globalna temperatura. Już dziś wiemy jednak, że wzrost globalnej średniej temperatury przejawia się w zachwianiu systemu klimatycznego –czasem zima może być niespotykanie zimna, może wystąpić susza, a rok później rekordowa powódź. Do zmiany klimatu przyczynia się emisja dwutlenku węgla, która zaburza tzw. cykl węglowy, czyli obieg węgla i jego pierwiastków w przyrodzie. Oceany, rośliny i zwierzęta wpływają na emitowanie i pochłanianie CO2do i z atmosfery, a ludzie są odpowiedzialni za 5% emisji CO2 do atmosfery. Nawet taka ilość wystarczy, żeby wywołać zmiany w obiegu węgla. Głównie dlatego, że w przeciwieństwie do oceanów, roślin i zwierząt, przemysł, samochody, czy elektrownie nie pochłaniają z powrotem wyemitowanego dwutlenku węgla.Do zmiany klimatu przyczyniają się wszystkie sektory gospodarki. Zgodnie z danymi ujętymi w ostatnim raporcie Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu najwyższe emisje są związane z:

- 25% z produkcją energii elektrycznej i ciepła

–24%, użytkowaniem ziemi, w którym zawiera się rolnictwo

i leśnictwo

–21%, przemysłem

–14%, transportem

–6,4% budownictwem

- 9,6% to inne emisje z sektora energetyki.

 

Zmiana klimatu w Polsce

 

Konsekwencje zmiany klimatu widoczne w Polsce:

● Pojawieniu się gatunków zwierząt wcześniej u nas nie występujących(modliszki, ćmy bukszpanowe czy szakale złociste), ginięciu gatunków (np. ryb na Warmii i Mazurach), falach sinic w kąpieliskach Morza Bałtyckiego. Wyższe temperatury zwiększyły szanse ich wystąpienia. Pojawiają się też szkodniki jak choćby szrotówek kasztanowcowiaczek, który przyszedł do nas z krajów bałkańskich i niszczy nasze kasztanowce, czy kleszcze, których jest coraz więcej, co skutkuje większą ilością zachorowań na boreliozę.

.

Zmieniające się temperatury. Bałtyk od lat 40-tych XX wieku nie zamarza. Zimowe temperatury, przekraczają 0°C, co powoduje, że jest mniej śniegu i krócej się utrzymuje.

 

● Zanikanie tradycyjnych pór roku i pojawienie się zmian w okresie

wegetacyjnym roślin. Niektóre gatunki kwitną dwa razy w roku, np. w Augustowie we wrześniu kwitły jabłonie, a w grudniu 2017 roku w Warszawie ponownie zakwitły kasztany. Drzewa te nie wydadzą owoców, ale zaburza to ich rozwój. Mogą nie przetrwać zimy lub nie owocować w następnym roku

 

Przesunięcie się strefy klimatu zwrotnikowego na północ powoduje częstszy dopływ do Polski gorącego powietrza zwrotnikowego, które zderza się z chłodnym powietrzem z rejonów polarnych, co w okresie letnim powoduje intensyfikację burz i nawałnic oraz

powstawanie trąb powietrznych.

 

Częstotliwość susz znacząco się zwiększa. O ile w latach 1951-1981 susze o znacznych rozmiarach występowały w naszym kraju co pięć lat, to od połowy lat 90. XX wieku występują średnio co dwa lata. Od końca tej dekady mamy w Polsce do czynienia z permanentną suszą letnią. Latem2018 roku do czynienia mieliśmy z suszą, która zaczęła się już w kwietniu. Wg. danych z 4 września klęska dotknęła klęska dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw.

 

Z powodu zmiany klimatu cierpią tereny miejskie.

Dotyka je niedobór wody, złej jakości powietrze i są narażone są na zjawisko “miejskich wysp ciepła” (zdarza się, że temperatura np. w Warszawie jest nawet o 10°Cwyższa niż pod miastem).Stanowi to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i dzieci.

Władze niektórych miast, wystawiają w najcieplejsze dni kurtyny wodne, co generuje dodatkowe koszty i większe zużycie wody.

 

Skutki zmian klimatu na świecie:

 

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Zmiana klimatu nie jest jedyną przyczyną występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, huragany, cyklony tropikalne, czy fale upałów. Jednak w jej wyniku może zwiększać się ryzyko ich występowania lub ich nasilenie.

 

Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów

Tempo wzrostu poziomu morza w XX wieku było wielokrotnie szybsze niż w jakimkolwiek innym stuleciu od czasu faraonów. Rosnący poziom mórz już w ciągu najbliższych dekad może sprawić, że kraje wyspiarskie (np. Kiribati, Tuvalu, Malediwy) i nisko położone (np. Bangladesz), czy nawet wybrane miasta (np. Amsterdam, Nowy Jork, Miami) będą narażone na częste podtopienia, zasolenie podziemnych źródeł wody pitnej i terenów rolniczych, czy nawet zatopienie.

 

Zmniejszanie różnorodności biologicznej

Jedna z konsekwencji zmiany klimatu to przesuwanie się stref klimatycznych, a wraz z nimi obszarów występowania poszczególnych gatunków. Niektóre rośliny czy zwierzęta nie są w stanie znaleźć nowych siedlisk lub przystosować się do nowych warunków i znikają z powierzchni ziemi w tempie od 100 do 1000 razy szybszym niż naturalne. Szacuje się, że średnio co 20 minut ginie kolejny gatunek rośliny lub zwierzęcia, część z nich także w wyniku zmiany klimatu.

 

Wzrost temperatury wody i zakwaszanie oceanów

W 2016 r. masowemu bieleniu uległo 85% z badanych raf koralowych. W ten sposób polipy koralowca zareagowały na wyższą temperaturę wody -pozbyły się glonów, które nie tylko dostarczają im tlenu i energii, ale też nadają piękny kolor. Wraz ze średnią temperaturą Ziemi rośnie też średnia temperatura oceanów, więc masowe bielenie raf koralowych staje się nową normą. Obserwujemy też przesuwanie się stref występowania zwierząt, które migrują w poszukiwaniu niższych temperatur.

 

Topnienie lodowców

Topnienie lodowców prowadzi do wzrostu poziomu mórz i oceanów oraz do pustek w niektórych ośrodkach narciarskich, ale ma też inny, mniej oczywisty skutek. Polarne czapy lodowe, lodowce górskie i pokrywa śnieżna to prawie 70% wody pitnej dostępnej na naszej planecie. W sumie na świecie prawie 2,5 miliarda ludzi czerpie wodę z rzek, które

mają swój początek w lodowcach. Ta woda jest wykorzystywana do picia, w rolnictwie, ale też do produkcji energii. Niestety lodowce topnieją w niespotykanym dotąd tempie. Z jednej strony grozi to nasileniem powodzi, a z drugiej (w przypadku słabej pory deszczowej) dotkliwymi suszami.

 

Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników

Wzrost wilgotności i średnich temperatur (głównie łagodniejsze zimy) umożliwiają roślinom i zwierzętom ekspansję na nowe tereny. Wśród tych organizmów znajdziemy także wiele szkodników i owadów przenoszących choroby, których dotąd nie musieliśmy się obawiać. Komary roznoszące malarię docierają na obszary wyżynne, do tej pory wolne od ich występowania, ale też dalej na północ. Oprócz malarii również wirus Zachodniego Nilu, Eboli, czy borelioza stanowią zagrożenie na coraz większym terenie. Nawet alergie mają związek ze zmianą klimatu, bo wraz ze wzrostem średniej temperatury wydłuża się sezon alergiczny.

 

 

Oto kilka metod ograniczania skutków zmian klimatu, dzięki którym możemy wpłynąć na swoją przyszłość

 

 

Transport publiczny i rowery

Im mniej pojazdów spalinowych na drogach, tym lepsza jakość powietrza i mniej spalonych paliw kopalnych.

Rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii

Słońce, woda i wiatr to zasoby niewyczerpywalne - czysta energia może zastąpić paliwa kopalne (które są źródłem gazów cieplarnianych i na dodatek się wyczerpują).

Nie marnuję jedzenia!

Wraz z jedzeniem marnowana jest też energia i woda potrzebną do jego wyprodukowania. Na dodatek rozkładające się resztki organiczne są źródłem emisji metanu - bardzo silnego gazu cieplarnianego.

Ograniczenie spożywania mięsa

Hodowla zwierząt i same zwierzęta są źródłem gazów cieplarnianych. Pod uprawę paszy wycinane są nawet lasy deszczowe! Dodatkowo intensywna hodowla bydła i trzody to źródło zanieczyszczenia gleby i wody.

Jedzenie lokalnych i sezonowych warzyw i owoców

Transport (czasem między kontynentami) i przechowywanie żywności to źródło emisji gazów cieplarnianych. Możemy ją ograniczyć jedząc lokalnie i sezonowe produkty. W Internecie jest mnóstwo ciekawych przepisów! A może by tak własny ogródek…?

Zaprzestanie

Wycinania lub wypalania lasów, najczęściej pod uprawy czy nowe

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

Uczniowie klasy VId w dniu 17. 10. 2018 uczestniczyli w lekcji muzealnej "Dzieci walczącej stolicy" w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na zajęciach omawiane były  losy dzieci w trakcie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznali trudną sytuację ich rówieśników z 1944 roku oraz zadania jakie stawiały im okupacja i Powstanie Warszawskie. Dowiedzieli się jaką rolę pełnili  w Poczcie Polowej, podczas gaszeniu pożarów oraz w służbach łącznościowych. Zdobywanie wiedzy ułatwiły im archiwalne zdjęcia i eksponaty z tego okresu.

Wizyta w muzeum wzbudziła duże zainteresowanie, uczniowie pracowali z zaangażowaniem i powagą godną tego miejsca.

JABŁKO W SZKOLE

Owoce – chronią przed chorobami, dodają energii a przy tym są smaczne. Dziękujemy Radzie Rodziców za przekazanie jabłek, którymi zostali obdarowani uczniowie klas 6, 7 i 8. Uczniowie chętnie schrupali pachnące, rumiane i soczyste jabłka. Dziękujemy i prosimy o jeszcze…

WYZWANIE CZYTELNICZE 2018/2019

WYZWANIE CZYTELNICZE 2018/2019

-zostań pożeraczem książek!

 

 

XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa

 

 1. 1.       Cele konkursu:

–  zainteresowanie uczniów historia harcerstwa polskiego

–  upowszechnianie wiedzy istotnej dla tożsamości narodowej;

– kształtowanie pamięci i szacunku wobec dokonań wybitnych Polaków; Andrzeja Małkowskiego, twórcy skautingu w Piotrkowie Trybunalskim - Stefana Grot-Roweckiego Wacława Lipińskiego i innych;

–  uwrażliwienie na potrzebę patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka;

- odkrywanie talentów, pielęgnowanie i doskonalenie sztuki oratorskiej uczniów.

2. Organizatorzy: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, doradcy metodyczni we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.

3. Uczestnicy: dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:
– uczniowie klas 4 - 7 szkół podstawowych;

- uczniowie klas 8 SP i 3 gimnazjalnych

- uczniowie szkół średnich.

4. Zakres tematyczny

A. Klasy 4 -7 szkół podstawowych

 • Przygotuj wystąpienie kończące się słowami: I wtedy zrozumiałam/łem, że: „Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i szlachetności, drogą zwalczania swych wad.” /Ustawa skautowa/
 • To zaszczyt być harcerzem, ponieważ… - wystąpienie adresowane do młodych wstępujących do harcerstwa.

B. Klasy 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjalnych

 • DruhAleksander Kamiński mówił: „Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...)". W jaki sposób harcerze XXI stulecia wcielają w życie słowa wybitnego Polaka.
 • Być harcerzem - to zobowiązuje! Jak rozumiesz powinności harcerza? – wystąpienie.

Organizacja i przebieg konkursu:

Etap szkolny

Każda szkoła zorganizuje wewnętrzne eliminacje konkursu krasomówczego i wyłoni 1-3 najlepszych uczestników, którzy będą ją reprezentowali w finale. Za organizację etapu szkolnego odpowiada przewodniczący Zespołu Humanistycznego.

Finał konkursu
– odbędzie się 7.12.2018 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości: X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską), w godz. 9.00 – 15.30;

– uczestnik wygłasza przemówienie na wskazany temat, wystąpienie nie powinno przekraczać 5 minut; nie może zostać odczytane;

– szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym.

 

Zgłoszenia osób chętnych do nauczycielek języka polskiego do 15.11.2018 r.

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

POD HONOROWYM PATRONATEM

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

organizowanego z okazji Roku Stanisława Moniuszki

i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim literackim konkursie tematycznym.

 

Cele konkursu

 1. Poznanie życia i dokonań Gustawa Herlinga – Grudzińskiego i Stanisława Moniuszki.
 2. Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o twórczości Stanisława Moniuszki oraz Gustawa Herlinga Grudzińskiego..
 3. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury, wydarzeń historycznych.
 4. Zachęcanie uczniów do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania zainteresowań artystycznych oraz literackich.
 5. Uświadomienie dzieciom i młodzieży patriotyzmu Stanisława Moniuszki, jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji narodu w czasach walki o niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w utworach kompozytora.
 6. Uświadomienie licealistom istoty systemu totalitarnego, poznanie losów jednostek poddawanych nieludzkim prawom.

 

 

Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych całej Polski.

 

Zasięg konkursu: konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

Tematyka i forma konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół średnich proszeni są  o napisanie i wykonanie samodzielnej, twórczej pracy na jeden z podanych tematów:

 

Tematy dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej:

 1. 1.       Zaprojektuj i wykonaj album: Stanisław Moniuszko - twórca i czołowy przedstawiciel polskiej opery narodowej.
 2. 2.        Zaprojektuj i wykonaj album: Stanisław Moniuszko - życie i twórczość.
 3. 3.       Zaprojektuj i wykonaj plakat: Stanisława Moniuszko - jako… /np. mąż i ojciec, organista, kompozytor, nauczyciel, twórca…/

 

Tematy dla uczniów klas 7 i 8 SP oraz dla uczniów klas gimnazjalnych:

 1. Zredaguj opowiadanie twórcze z dialogiem na temat: Moje spotkanie z muzyką Stanisława Moniuszki.
 2. „Halka”, „Straszny dwór”- to dzieła, których się nie zapomina- recenzja    lub list.
 3. Napisz reportaż na temat: Moja wędrówka śladami Stanisława Moniuszki.

 

Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 4 strony formatu A 4.

 

Prace w formie wydruku i w wersji elektronicznej proszę składać do nauczycielek języka polskiego do 26 listopada 2017 roku.

WYCIECZKA NA POCZTĘ

11.10.18r. klasa 2b wybrała się na wycieczkę na pocztę w Ursusie, aby przyjrzeć się pracy urzędników pocztowych. Poznały zakres usług pocztowych oraz jakie zadanie spełnia ten urząd w naszym życiu. Zobaczyły drogę listu, paczki i innych przesyłek. Uczniowie dowiedzieli się również jak przebiega ich sortowanie (ekspedycja), stemplowanie oraz gdzie są umieszczane przesyłki. W czasie pobytu                     w urzędzie mieli do wykonania zadanie, które polegało na zaprojektowaniu własnego znaczka pocztowego. Na uczniów czekały też liczne zagadki i słodka nagroda. Wycieczka okazała się bardzo interesująca, a uczniowie wracali do szkoły bardzo zadowoleni.

Wizyta w Urzędzie Pocztowym była poprzedzona zajęciami, w trakcie których uczniowie przypomnieli sobie w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość. Jak wyglądała praca listonosza dawniej, a jak wygląda dziś. Na zakończenie zajęć uczniowie pracując w parach mieli za zadanie zapakować paczkę używając papieru i sznurka.

Beata Kuczyńska

Podaruj książkę bibliotece

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w akcji

                           „Podaruj książkę bibliotece!