^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

Odra - pytania i odpowiedzi

Co to za choroba?

Odra to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa wywołana przez RNA wirusa z rodziny Paramyxoviridae.
Szacuje się, że w populacji nie szczepionej tzn. podatnej na zachorowanie jeden chory zaraża średnio aż 12-18 osób.

W jaki sposób można się zarazić?


Jedynym rezerwuarem zakażenia jest chory człowiek. Po zetknięciu się z nim ryzyko zachorowania wynosi 90–95%.
Chory jest zaraźliwy dla otoczenia w okresie  średnio 4 dni przed wystąpieniem charakterystycznej wysypki na skórze i do 4 dnia po jej pojawieniu się.

Czy po zetknięciu się z chorym na odrę zachoruję?

Przyjmuje się, że na zachorowanie na odrę podatne są wszystkie osoby, które nie posiadają udokumentowanego dwudawkowego szczepienia przeciw odrze lub  nie przechorowały odry, co zostało potwierdzone badaniem przeciwciał w surowicy krwi.

Czy łatwo jest się zarazić odrą?

Wirus odry przeżywa do 2 godzin na powierzchniach skażonych (zabrudzonych) wydzielinami chorych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzną (inhalacyjną) i kropelkową poprzez aerosol wydzielin dróg oddechowych i śliny oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorego.
Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez przedmioty świeżo zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej.

 

Po jakim czasie od zakażenia zachoruję?

Okres wylęgania choroby wynosi 6 – 19 dni (średnio 13 dni).
Wirusy odry dostają się do organizmu przez usta lub nos oraz przez spojówki.
Po namnożeniu w błonach śluzowych przedostają się do różnych organów, tj.: skóry, nerek, żołądka, jelit, wątroby, mózgu, płuc.

Jakie są objawy odry?

Praktycznie u wszystkich chorych (98-99%) odra przebiega typowo z wysoką gorączką do 39 – 41 °C i charakterystyczną czerwoną, grubo plamisto-grudkową wysypką oraz zapaleniem spojówek, światłowstrętem i napadowym suchym kaszlem.

Czy to prawda, że odra może powodować epidemie?

W czasach przed wprowadzeniem powszechnych szczepień przeciw odrze chorowały prawie wszystkie dzieci i była to wówczas klasyczna choroba wysypkowa wieku dziecięcego o ciężkim przebiegu, ze szczytem zachorowań w wieku 1–9 lat, z czego 1/3 dzieci wymagała hospitalizacji. Co 2–3 lata wybuchały epidemie.                                                                                                    

W Polsce zgłaszano rocznie od 70 000 zachorowań w latach pomiędzy epidemiami do ponad 200 000 w latach występowania epidemii, przy czym odsetek zgłoszeń zachorowań przez lekarzy szacowano zaledwie na 25–30% ogółu zachorowań.

Od czasu wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko odrze (w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1963 r., w Polsce w 1975 r.) liczba zachorowań na odrę na świecie i w Polsce istotnie się zmniejszyła. Nadal jednak, ze względu na jej dużą zaraźliwość, choroba występuje w Afryce i Azji południowo-wschodniej, choć jej ogniska wybuchają także w Europie.

Czy tegoroczna zwiększona liczba zachorowań na odrę to zdarzenie nietypowe?

Analizując dane statystyczne i epidemiologiczne dotyczące zachorowań na odrę w krajach Unii Europejskiej (dostępne na stronie internetowej ECDCwww.ecdc.gov) łatwo dostrzeżemy, że sytuacja epidemiologiczna odry w krajach UE/EOG  od kilku lat ma tendencję wzrostową.

W 2011 roku 29 państw członkowskich UE i EOG  zgłosiło 30 567 przypadków zachorowania na odrę. 90% spośród nich zarejestrowano w pięciu krajach UE -Francja, Włochy, Rumunia, Hiszpania i Niemcy.
Była to właściwie ta sama liczba, którą zgłoszono w 2010 r. (30 264), ale już w stosunku do roku 2009 (7 175 przypadków) i 2008 (7 817) zachorowań na odrę zarejestrowano 4-krotnie więcej.

W 2012 roku w 29 państwach UE i EOG odnotowano 8 230 przypadków odry. Zachorowania we Francji, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii stanowiły 94% wszystkich zgłoszonych.

W ciągu 2013 roku 30 państw UE/EOG zgłosiło 10 271 przypadków, 91% zgłosiły Niemcy, Włochy, Holandia, Rumunia i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. 

W roku 2014 r. 30 państw UE/EOG zgłosiło 3 616 przypadków, a 58,6% spośród nich zarejestrowały  Niemcy i Włochy. 

W 2015 r. odnotowano 3 969 przypadków odry w 30 państwach UE/ EOG, zachorowania w Niemczech stanowiły 62,1% wszystkich przypadków zgłoszonych w tym okresie.

W 2016 r. w 30 krajach UE/EOG zgłoszono 5 273 przypadki zachorowania na odrę. W Rumunii wystąpiło 42% wszystkich przypadków zgłoszonych w tym okresie (3 400 zachorowań i 17 zgonów).  

W roku 2017  zaobserwowano prawie 4-krotny wzrost liczby zachorowań na odrę w stosunku do lat poprzednich. Po rekordowo niskim poziomie 5273 przypadków odry w 2016 r. w roku 2017 zarejestrowano zachorowania u 14 600  osób.

Najwięcej przypadków zachorowań na odrę zarejestrowano w Rumunii (5 608), we Włoszech (5 098), w Grecji (967), Niemczech (929), co stanowiło odpowiednio 38%, 35%, 7% i 6% wszystkich przypadków zgłaszanych przez kraje UE/EOG oraz na Ukrainie (4767), w Serbii (702), Tadżykistanie (649), Francji (520), Federacji Rosyjskiej (408), Belgii (369), Wielkiej Brytanii (282), Bułgarii (167), Hiszpanii (152), Czechach (146) i Szwajcarii (105).

Spośród 37  zgonów z powodu odry zgłoszonych
w 2017 r. - 26 zarejestrowano w Rumunii, 4 we Włoszech, 2 w Grecji i po 1 w Bułgarii, Francji, Niemczech, Portugalii i Hiszpanii.

 

W Polsce również sytuacja epidemiologiczna dynamicznie się rozwija, mimo że wciąż jest lepsza niż w krajach sąsiednich.

 

W 2017 r.zgłoszono 58 zachorowań na odrę,  natomiast w  okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. zarejestrowano już 144 przypadki.

Niepokojącym zjawiskiem jest pojawianie się lokalnych ognisk epidemicznych, w których chorują głównie osoby nieszczepione - zwłaszcza dzieci oraz obcokrajowcy z krajów o wysokiej zapadalności na odrę.

Odra w Europie dotyczy wszystkich grup wiekowych. Z danych epidemiologicznych wynika, że 45% osób, które zachorowały na odrę była w wieku 15 lat lub starszych, często były to osoby niezaszczepione. Najczęściej chorowali dorośli w wieku ≥20 lat (38% wszystkich przypadków) i dzieci w wieku <5 lat (37%).

Jednak najwięcej zachorować odnotowano wśród niemowląt poniżej pierwszego roku życia, które są zbyt małe aby mogły być zaszczepione, a jednocześnie najbardziej narażone na ciężkie powikłania i zgony w przebiegu choroby.

Najwięcej  przypadków zachorowań (365,9 i 164,4 na milion populacji) zaobserwowano u dzieci, odpowiednio,  w wieku <1 roku i 1-4 lata życia.  W tej grupie wiekowej również większość przypadków zachorowań dotyczyła osób niezaszczepionych.

Epidemiolodzy oceniają, że utrzymujące się rozprzestrzenianie się odry
w Europie wynika z niedostatecznego stanu zaszczepienia.

Odsetek osób nieszczepionych wahał się od 72% chorych w wieku 25-29 lat aż do 96% u dzieci w wieku <1 roku życia.

Dane ECDC pokazują, że wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry w 2017 roku, które wystąpiły u osób o znanym statusie zaszczepienia, aż 87% to osoby niezaszczepione a 80% dotyczy nastolatków i młodych dorosłych.  

Szczepienie co najmniej dwiema dawkami szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) pozostaje najskuteczniejszym sposobem zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Niestety wciąż w 20 z 27 krajów UE/EOG stan zaszczepienia przeciw odrze jest poniżej 95%, a tylko taki zapewnia odporność zbiorowiskową, w tym ochronę, osób które z powodu wieku (niemowlęta) lub stanu zdrowia (np. osoby z zaburzeniami odporności) nie mogą być zaszczepione.

W Polsce  stan zaszczepienia przeciwko odrze w ostatnich latach sukcesywnie się zmniejsza Zgodnie z wstępnymi  danymi NIZP-PZH w 2017 r. odnotowano stan zaszczepienia 94,0% dla dawki podstawowej szczepionki MMR, natomiast 93,0% dla dawki przypominającej.

Kiedyś odrę nazywano chorobą wieku dziecięcego.  Czy to znaczy, że dzieci chorują łagodniej?

To nie jest prawdziwe twierdzenie. Przebieg choroby u niemowląt i małych dzieci (do lat sześciu) jest o wiele cięższy niż u dzieci starszych i nastolatków. Odra przebiega też ciężko u osób dorosłych, a u połowy z nich dochodzi do rozwoju poważnych powikłań poodrowych.

Ponadto, wszystkie osoby z niedoborami odporności, czy to z powodu chorób czy leczenia zaburzającego odporność, niedożywione dzieci oraz kobiety w ciąży  należą do grup ryzyka rozwoju szczególnie poważnych powikłań odry i zgonu.

Jakie powikłania grożą po zachorowaniu na odrę i jaka jest częstość ich występowania?

Powikłania oraz zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu odry występują u ok. 30% osób chorych, większość z nich występuje u dzieci do 5 r.ż. oraz dorosłych powyższej 20 lat. Częstość występowania powikłań zależy od szerokości geograficznej występowania zachorowań, stanu odżywienia chorego oraz jego ogólnego stanu zdrowia.

Osoby z niedoborami odporności (zwłaszcza chorzy na białaczkę, chłoniaki, zakażeni HIV), niedożywione dzieci oraz kobiety w ciąży należą do grupy szczególnego ryzyka rozwoju powikłań odry i zgonów.

• biegunka i  odwodnienie występują średnio - u 80 osób/1000 chorych,

• zapalenie ucha środkowego - u 70-90 osób/1000 chorych,

• zapalenie płuc - u 10-60 osób/1000 chorych,

• zapalenie mózgu występuje u 1 osoby/1000 chorych,

• drgawki występują u 5 osób/1000 chorych,

• choroba kończy się zgonem u 1-2 osób/1000 chorych,

• podostre stwardniające zapalenie mózgu występuje u 1/ 2500 chorych.

 

Wśród innych rzadkich powikłań należy wymienić: małopłytkowość, hypokalcemię, zapalenie krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie rogówki, zapalenie wątroby, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie jelita grubego, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie kłębków nerkowych.

Najgroźniejszym powikłaniem w przebiegu odry jest podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) -  postępujące zaburzenie neurodegeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego (OUN), prowadzące do zgonu. Najczęściej rozwija się kilka lub kilkanaście lat po zachorowaniu na odrę (średnio: 7 lat, zakres: od 1 mies. do 27 lat). Występuje u 1–4/100 000 chorych (3 razy częściej u mężczyzn niż kobiet), a czynnikiem ryzyka jest zachorowanie na odrę przed ukończeniem 2. roku życia. Dostępne dane sugerują jednak, że częstość występowania SSPE u dzieci, które zachorowały na odrę przed ukończeniem 1. roku życia, może być większa i wynosić nawet 1/600 dzieci.

Czy można się uchronić przed zachorowaniem na odrę?

Najbardziej efektywne jest szczepienie przedekspozycyjne tzn. wykonywane przed zetknięciem się z osobą chorą, zakaźną dla otoczenia, np. u dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych  lub u dorosłych dotychczas nie szczepionych. Szczepienie przeciw odrze chroni przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami (szczególnie neurologicznymi).

Podanie 2 dawek szczepionki p/odrze w odstępie co najmniej 4 tygodni zapewnia trwałą ochronę.

Szczepienia wykonuje się skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Skuteczność  szczepień p/odrze jest bardzo wysoka, po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki co najmniej 95% (90-98%) dzieci jest chronionych przed zachorowaniem na odrę.

Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce realizowane w ramach PSO są obowiązkowe dla dzieci,  tzn. finansowane z budżetu Ministra Zdrowia.
Podaje się je w następujących terminach:

• w 13-15 miesiącu życia (I dawka),

• w 10 roku życia (II dawka) a  od stycznia 2019 r. w 6 r.ż.

 

A czy można coś zrobić jeśli już zetknęliśmy się z chorym na odrę a nie jesteśmy uodpornieni?
Zalecane jest, aby po kontakcie z chorym na odrę nieuodpornione osoby zaszczepić szczepionką MMR  i poddać je izolacji przez 21 dni po kontakcie z chorym.

Szczepienie MMR wykonane w ciągu 72 godzin po kontakcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub złagodzi przebieg choroby.
Osobom dotychczas nieszczepionym należy podać pierwszą dawkę MMR, a tym którzy posiadają dokument potwierdzający szczepienie 1 dawką szczepionki przeciwko odrze lub MMR, należy podać drugą dawkę, o ile zachowany jest co najmniej 4-tygodniowy odstęp między dawkami.

Warto jest  szczepienie p/odrze wykonać nawet po upływie 72 godzin od kontaktu. Jeżeli bowiem po obecnym kontakcie nie dojdzie do zakażenia, to szczepienie zapewni ochronę w razie kolejnej ekspozycji na odrę, świnkę lub różyczkę.

Zaszczepienie MMR w okresie wylęgania odry nie zaostrzy jej przebiegu.

Przyczyną objawów podobnych do odry, w krótkim okresie po szczepieniu może być  naturalne zakażenie lub wirus szczepionkowy, co można zróżnicować tylko metodami laboratoryjnymi. Należy też pamiętać, że u ok. 25% osób szczepionych p/odrze, śwince i różyczce po upływie 7-10 dni od dnia podania szczepionki może wystąpić odczyn poszczepienny z objawami „odropodobnymi”.

Czy zachorowanie i podejrzenie zachorowania na odrę podlega zgłaszaniu przez lekarza do Inspekcji Sanitarnej? I w jakim celu jest to wykonywane?

Zgodnie z zapisami ustawowymi (Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Tekst jednolity 2018 r., poz. 151) lekarz ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego terytorialnie właściwego dla miejsca stwierdzenia choroby. Bardzo ważne jest aby lekarz dokonał zgłoszenia w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia zachorowania na odrę, zważywszy na wielką zakaźność osoby chorej dla otoczenia.

 • Ø Do obowiązków lekarza należy też zadbanie o izolację osoby chorej, w taki sposób aby ograniczyć szerzenie się zakażeń wtórnych oraz zidentyfikowanie dotychczas nieuodpornionych osób z otoczenia chorego aby wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej móc zrealizować działania przeciwepidemiczne.

 

Najważniejszą rzeczą jest ocena stanu uodpornienia u wszystkich osób,
u których istnieje ryzyko zachorowania po kontakcie z chorym na odrę.

Za osoby uodpornione uznaje się te, które mają udokumentowane dwukrotne szczepienie przeciwko odrze lub przechorowały odrę.

Jakie działania są podejmowane w czasie ogniska epidemicznego odry?

Osoby z otoczenia chorego na odrę uznane za nieudpornione należy poddać szczepieniu, o ile nie występują przeciwwskazania. W przypadku dużego ogniska epidemicznego, obejmującego dzieci w wieku przedszkolnym (1–6 lat) lub osoby dorosłe zaszczepione 1 dawką MMR, należy rozważyć podanie drugiej dawki szczepionki.
Należy rozważyć również szczepienia u niemowląt w wieku ≥6 miesięcy, jeżeli ryzyko zachorowania na odrę jest zwiększone.

Dzieci, które szczepionkę MMR otrzymały przed ukończeniem 12 miesięcy, wymagają jednak ponownego podania 2 dawek szczepionki z zachowaniem zalecanego odstępu pomiędzy dawkami. Pierwszą z tych dawek należy podać nie wcześniej niż w wieku 12 miesięcy.


Co to jest i czemu służy program eliminacji wirusa odry?

Eliminację odry na określonym terenie można osiągnąć przy odpowiednio wysokim odsetku osób zaszczepionych w danym społeczeństwie (≥95% w każdym roczniku). Wówczas przerywa się krążenie wirusa odry w populacji. Oznacza to, że jeżeli w społeczeństwie znajdzie się chora (zakażająca) osoba, brak osób nieuodpornionych w jej otoczeniu uniemożliwi rozprzestrzenienie się wirusa odry.

Od 1998 r. Region Europejski Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest objęty Programem Eliminacji Odry (i Różyczki). Uczestniczy w nim 51 krajów regionu europejskiego. Strategia programu obejmuje utrzymanie 95 % poziomu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej choroby poprzez rejestrowanie wszystkich zgłoszonych przez lekarzy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę oraz prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej.

W Polsce zgodnie z założeniami Programu Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie Europejskim, badanie laboratoryjne w kierunku odry należy wykonać w Laboratorium Referencyjnym WHO usytuowanym w Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH w Warszawie. W celu potwierdzenia lub wykluczenia zachorowania na odrę należy oznaczyć poziom swoistych przeciwciał w klasie Ig M w surowicy krwi (test ELISA) i/lub wykonać izolację lub badanie molekularne (PCR), wykrywające obecność RNA wirusa w materiale biologicznym. Diagnostyka laboratoryjna stosowana we wszystkich podejrzanych przypadkach świadczy o wysokiej czułości nadzoru epidemiologicznego, a izolacja wirusa odry pozwala na przeprowadzenie genetycznej charakterystyki dzikich szczepów wirusa odry w celu zidentyfikowania źródeł zakażenia oraz rozróżnienia pomiędzy rodzimymi i importowanymi zachorowaniami.

Prowadzona weryfikacja zachorowań na odrę i różyczkę mająca na celu ich wyeliminowanie w  krajach UE, przybliża region europejskie WHO do osiągnięcia celu. Każdego roku niezależna Regionalna Komisja ds. Weryfikacji (RVC) sprawdza dane krajowe i działania w zakresie szczepień oraz wydaje zalecenia mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów. Według stanu na koniec 2016 r. 42 z 53 krajów regionu przerwało endemiczną transmisję odry. Jednak, dopóki nie zostaną zabezpieczeni wszyscy wrażliwi na zakażenie (zarówno dzieci jak i dorośli), epidemie będą się pojawiać. Jeśli ma zostać osiągnięty cel eliminacji, to liczba szczepień dla dzieci i dorosłych musi wzrosnąć w wielu krajach, ponieważ aby przerwać krążenie wirusa odry w populacji zakres szczepień zarówno pierwszej, jak i drugiej dawki musi wynosić co najmniej 95% na wszystkich szczeblach niższych niż krajowy.

Dlaczego warto szczepić się przeciw odrze?

Należy pamiętać, że osoby, które nie są odporne na odrę mogą zakazić się zarówno od osób chorych ze swojego otoczenia ( min. przedszkole, szkoła, zakład pracy, rodzina)  jak również podczas wyjazdu za granicę, gdzie istnieje możliwość kontaktu z osobami chorymi. Dodatkowo osoby chore przyjeżdżające do Polski z krajów, gdzie odnotowywane są przypadki odry mogą stanowić źródło zakażenia dla jeszcze niezaszczepionych niemowląt lub nieszczepionych starszych dzieci i dorosłych.

Tylko osoby uodpornione, które przechorowały odrę lub zostały, w sposób właściwy 2 dawkami, zaszczepione przeciwko odrze, są chronione przed zachorowaniem.

Opracowanie
Oddział Nadzoru Epidemiologii
WSSE w Warszawie

„PATRIOTYZM JEST WŚRÓD NAS”

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O OJCZYZNIE „PATRIOTYZM JEST WŚRÓD NAS”

Na przełomie października –listopada 2018 odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Ojczyźnie „Patriotyzm jest nas”, w którym udział wzięli uczniowie klas 4-8. Konkurs został przeprowadzony w  ramach projektu edukacyjnego „Jestem patriotą w małej ojczyźnie”.

Przed przystąpieniem do konkursu uczestnicy uczestniczyli w zajęciach o tematyce patriotycznej, które zostały wzbogacone prezentacją multimedialną. 

Uczniowie I i II etapie konkursu rozwiązywali test wersji elektronicznej przy pomocy aplikacji „KAHOOT”, w którym musieli wykazać się znajomością symboli narodowych, znanych Polaków, ważnych świąt państwowych oraz geografii Polski. Konkurs wywołał w uczestnikach wiele pozytywnych emocji.

Wyniki II etapu (finał) konkursu:

Klasy 4 :

I miejsce- Jaśmina Augustyn

II  miejsce –Piotr Dmochowski

III  miejsce – Natalia Mańko

 

Klasy 5-6

I miejsce- Damian Maciejewski

II  miejsce –Lena Puchalska

III  miejsce – Małgorzata Konieczna

 

Klasy 7-8

I miejsce- Sandra Jastrzębska

II  miejsce –Karol Zalewski

III  miejsce – Szymon Borowy

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

 

Monika Wiaderna

Joanna Gontarz

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej.

  W dniu 9 listopada 2018r. odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej dla uczniów  klas 1-3  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piastowie.  Każdy z uczestników przygotował jeden wiersz o tematyce patriotycznej.

Koordynatorem I etapu konkursu była p. Mirosława Ługowska.

   Komisja w składzie Monika Wiaderna, Agnieszka Ilińska oraz Nicole Szlezinger miała trudne zadanie, ponieważ dzieci  pięknie recytowały swoje utwory.

   Wybrano 4 osoby z kl. I- III, które będą reprezentować naszą szkołę na eliminacjach międzyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie.

Są to: Borys Osman, Maciej Mikielski, Eryk Stańczyk, Julia Kisiel

Gratulujemy!

Uczniów do konkursu przygotowały: Mirosława Ługowska, Małgorzata Drabek-Rogowska, Beata Kuczyńska, Bożena Zakrzewska.

Głosowanie - dzieciaki do rakiet!!!

85 lat tradycji, 372 uczniów, 48 nauczycieli I tylko jedna taka szkoła DWÓJKA! Mamy już prawie wszystko! Mistrzów Polski w łyżwiarstwie szybkim. Wicemistrzów Polski w tenisie stołowym. Mistrzów Warszawy w karate tradycyjnym. Mistrzów powiatu w biegach przełajowych. Mistrzów Piastowskiej Ligi Szkolnej. Brakuje nam tylko Mistrzów Świata w tenisie ziemnym! A więc.... DZIECIAKI! DO RAKIET!!!

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "DZIECIAKI DO RAKIET", w której można wygrać sprzęt do gry w tenisa ziemnego.

Do 18 grudnia możemy głosować. Głosy można oddawać codziennie. Namawiamy braci, siostry, dziadków i babcie, znajomych.

Głosujemy TUTAJ.

Instrukcja szczegółowa:

1. Wchodzimy na stronę www.dzieciakidorakiet.pl.

2. W wyszukiwarce na stronie organizatora wpisujemy Piastów.

3. Wybieramy naszą szkołę.

4. Klikamy 5 razy serduszko.

5. Codziennie do 18 grudnia.

6. Można też z telefonu, tabletu, laptopa ....

7. Pierwsze 60 szkół wygrywa.

Wizyta policjanta

W środę 17 października odbyło się spotkanie najmłodszych uczniów naszej szkoły ( oddział przedszkolny oraz klasy 1) z policjantem. W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację w tym kierunku. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Pani Policjant rozmawiała  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, a w szczególności  omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz stosowanie się do znaków świetlnych. Przypomniała również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź plecaku oraz zasadach przewożenia dzieci w samochodzie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań, na które pani policjant wyczerpująco odpowiadała.

Dzięki takim spotkaniom na pewno wzrasta świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

 

Co dalej, ósmoklasisto?

8 listopada uczniowie klasy 8a gościli na Targach Edukacyjnych zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Technikum nr 24 w Warszawie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą wystawionych szkół średnich. Bardzo wartościowa okazała się rozmowa z  uczniami prezentowanych szkół, jak również nauczycielami. Na każde pytanie zadawane przez naszych uczniów udzielona została wyczerpująca odpowiedz. Koledzy i koleżanki ze szkół średnich zachęcali do odwiedzenia ich podczas „dni otwartych”. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze. Myślę, że spotkanie to, było dobrym początkiem trudnej drogi wyboru, jakiego młody człowiek musi dokonać w tak młodym wieku.

 

„Klapki dla Gambii" - podsumowanie akcji.

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer)

Podziękowania dla:

Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie;
Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie;
Przedszkola nr 2 w Piastowie
oraz pracowników Telewizji Puls

za przyłączenie się do akcji społeczno-humanitarnej „Klapki dla Gambii" w zbieraniu klapków dla dzieci w afrykańskiej Gambii.

"Udało się!!! Tyle par klapków zebraliśmy w tym roku! Cieszymy się niezmiernie i bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy – bez Was nic byśmy nie zrobili! To wspaniały wynik, choć jak często powtarzamy: nie idziemy po rekord – idziemy po klapki! Udało się! Klapki docierały do nas różnymi drogami od połowy maja do końca czerwca i teraz świętujemy!!! Brawo WY! W tegoroczną akcję zbierania klapków zaangażowało się ponad 300 placówek oświatowych. Zbierały szkoły, przedszkola, parafie, hufce harcerskie i osoby prywatne. Gdzieniegdzie zbierano w zakładach pracy i wśród pracowników różnych instytucji. Ponad 22 tysiące klapków robi wrażenie! – to Wasza zasługa! Każdy, kto w jakiś sposób pomógł, zasługuje na szczere DZIĘKUJĘ." ATH

 


Osiągnięcia Olgi i Mikołaja

Olga Iwanowska i Mikołaj Korzybski są uczniami klasy VI a  od kilku lat uprawiają sport w którym się realizują i sprawia im przyjemność. Karate tradycyjne bo to pasja obojga naszych uczniów wymaga od nich zaangażowania i dyscypliny. Biorą często udział w zawodach i odnoszą mniejsze lub większe sukcesy. Ostatnio odbyła się Mazowiecka Olimpiada Młodzieży w której startowała rekordowa liczba osób około 260 uczestników.

Mikołaj brał udział indywidualnie w kategorii wiekowej 2007-2008,w konkurencji kata 6-4 kyu

 i zajął II miejsce !!!

Olga brała udział w drużynie w konkurencji kata drużynowo i zajęła I miejsce !!!

 

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy wielu sukcesów sportowych !!!

 


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów


Minister Edukacji Narodowej           ANNA ZALEWSKA 

Główny Inspektor Sanitarny            JAROSŁAW PINKAS

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

 Z wyrazami szacunku

 

 Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

Zaproszenie na Dzień Niepodległości

 

Kochani Rodzice, Dziadkowie, Przyjaciele

W najbliższy piątek 9 listopada o godzinie 11.00 rozpocznie się uroczystość „Pociąg do wolności” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na którą serdecznie zapraszamy. O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewamy 4 zwrotkowy hymn narodowy tym samym włączając się w akcję  „Rekord dla Niepodległej”. Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii naszej szkoły jako pamiątka dla przyszłych pokoleń i był wyjątkową lekcją historii. Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! 

MIESIĄC BIBLIOTE SZKOLNYCH –PODSUMOWANIE

Oto nasze listopadowe podsumowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach akcji MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2  w Piastowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję „Podaruj książkę bibliotece”-w szczególności gorące podziękowania dla Pani Magdaleny Kostrzewskiej oraz Pani Agnieszki Botwiny za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, a także wszystkim darczyńcom.

W październiku udało się nam zrealizować:

1)      Akcję „Podaruj książkę bibliotece” zebraliśmy aż 260 książek!!!! (patrz zdjęcia poniżej). Poniżej wykaz darczyńców. Wielkie  podziękowania dla uczniów i rodziców: 

Lista darczyńców  którzy przekazali książki do biblioteki w ramach akcji „Podaruj książkę Bibliotece”

Uczniowie

 1. Kordaczuk Tomasz – 3A - 10 książek
 2. Kowalska Ramona – 7C -  19 książek
 3. Mieszkowski Tomasz – 2A - 4 książki
 4. Marczak Alan – 7B - 4 książki
 5. Botwina Dawid –  5A - 49 książek
 6. Kuczborski Jakub – 4B – 10 książek
 7. Kostrzewska Aleksandra - 4A – 12 książek
 8. Supeł Julia - 0A – 3 książki
 9. Konieczna Małgorzata – 6D – 8 książek
 10. Potyrało Magdalena – 3B – 1 książka
 11. Burzyński Karol i Mateusz – 7A – 105
 12. Gałda Szymon – 7B – 4 sztuki

 

Wykaz Klas

 1. Kl. 1B – 5 książek
 2. Kl. 7B – 25 książek

 

 

2)      Warsztaty czytelnicze z książką pt. „Antykwariat pod błękitnym lustrem”  - autorstwa Martina Widmark. Spotkanie poprowadziła Pani Diana Ryścik, przedstawicielka Wydawnictwa Zakamarki, która w dniu 31. 10. 2018 r. zaprezentowała uczniom klas 3-5 nową serię książek wyżej wymienionego pisarza. Warsztaty wzbogacał pokaz multimedialny wizerunków autorów serii oraz zadania literowo-językowe, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie.

 

 

3)      Spotkania czytelnicze-Czytamy młodszym kolegom- w Październiku biblioteka szkolna wspólnie z wolontariuszami Szkolnego Koła Wolontariatu rozpoczęła cykl spotkań czytelniczych. Dwa  razy w tygodniu uczniowie klas starszych czytają  dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1-3. Akcja potrwa prze cały rok szkolny.