^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

Dzień Papieski

Dnia 19 października 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego. W tym roku pod hasłem : "promieniowanie ojcostwa". Montaż słowno - muzyczny został przygotowany pod kierunkiem katechetów i wychowawców z udziałem klas: II A oraz kl. II B. Uczniowie przypomnieli życiorys Św. Jana Pawła II jak również Jego nauczanie dotyczące rodziny i rodzicielstwa. Uroczystość dodatkowo wzbogacono fragmentem filmu, pokazującym wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, pieśni wykonane przez uczniów naszej szkoły, teledysk pieśni lednickiej o Ojcu. Dzień Papieski został ustanowiony po to, abyśmy mieli okazję zastanowić się nad tym, jak należy wdrożyć w nasze życie nauczanie tak wielkiego Polaka.

Monika Złotkowska

 

Przystąpiliśmy do programu „KLIMAT TO TEMAT!”

Organizatorem programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, w jego ramach  przeprowadzone zostaną lekcje w klasach VI-VIII według  scenariuszy wybranych zajęć przedmiotowych na podstawie materiałów CEO.

 

Zaplanowany na grudzień Szczyt Klimatyczny COP24, który odbędzie się w Katowicach, jest okazją do rozpoczęcia w szkole poważnych rozmów na temat klimatu i wspólnego zastanowienia się nad rozwiązaniami na szczeblu sektorowym, lokalnym i indywidualnym. „Klimat to temat!” to program wynikający z założenia, że każdy z nas może dokonywać wyborów wpływających na ograniczenie konsekwencji zmiany klimatu, wprowadzając zmiany do naszej codzienności.

 

Przyczyny zmian klimatu

Obserwujemy  wzrost globalnej średniej temperatury (o 0.75-0,9°C w porównaniu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej z XVIII wieku), a stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Wzrost temperatury (nazywany też globalnym ociepleniem) jest wynikiem efektu cieplarnianego. Spalamy paliwa kopalne, a w rezultacie do atmosfery są uwalniane gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla (CO2). Te gazy okrywają Ziemię jakby dodatkowym kocem i zatrzymują energię cieplną (która pochodzi z przetworzenia energii świetlnej promieniowania słonecznego). Coraz więcej energii cieplnej

pozostaje w atmosferze, pochłaniają ją też oceany i lądy, a w rezultacie rośnie średnia globalna temperatura. Już dziś wiemy jednak, że wzrost globalnej średniej temperatury przejawia się w zachwianiu systemu klimatycznego –czasem zima może być niespotykanie zimna, może wystąpić susza, a rok później rekordowa powódź. Do zmiany klimatu przyczynia się emisja dwutlenku węgla, która zaburza tzw. cykl węglowy, czyli obieg węgla i jego pierwiastków w przyrodzie. Oceany, rośliny i zwierzęta wpływają na emitowanie i pochłanianie CO2do i z atmosfery, a ludzie są odpowiedzialni za 5% emisji CO2 do atmosfery. Nawet taka ilość wystarczy, żeby wywołać zmiany w obiegu węgla. Głównie dlatego, że w przeciwieństwie do oceanów, roślin i zwierząt, przemysł, samochody, czy elektrownie nie pochłaniają z powrotem wyemitowanego dwutlenku węgla.Do zmiany klimatu przyczyniają się wszystkie sektory gospodarki. Zgodnie z danymi ujętymi w ostatnim raporcie Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu najwyższe emisje są związane z:

- 25% z produkcją energii elektrycznej i ciepła

–24%, użytkowaniem ziemi, w którym zawiera się rolnictwo

i leśnictwo

–21%, przemysłem

–14%, transportem

–6,4% budownictwem

- 9,6% to inne emisje z sektora energetyki.

 

Zmiana klimatu w Polsce

 

Konsekwencje zmiany klimatu widoczne w Polsce:

● Pojawieniu się gatunków zwierząt wcześniej u nas nie występujących(modliszki, ćmy bukszpanowe czy szakale złociste), ginięciu gatunków (np. ryb na Warmii i Mazurach), falach sinic w kąpieliskach Morza Bałtyckiego. Wyższe temperatury zwiększyły szanse ich wystąpienia. Pojawiają się też szkodniki jak choćby szrotówek kasztanowcowiaczek, który przyszedł do nas z krajów bałkańskich i niszczy nasze kasztanowce, czy kleszcze, których jest coraz więcej, co skutkuje większą ilością zachorowań na boreliozę.

.

Zmieniające się temperatury. Bałtyk od lat 40-tych XX wieku nie zamarza. Zimowe temperatury, przekraczają 0°C, co powoduje, że jest mniej śniegu i krócej się utrzymuje.

 

● Zanikanie tradycyjnych pór roku i pojawienie się zmian w okresie

wegetacyjnym roślin. Niektóre gatunki kwitną dwa razy w roku, np. w Augustowie we wrześniu kwitły jabłonie, a w grudniu 2017 roku w Warszawie ponownie zakwitły kasztany. Drzewa te nie wydadzą owoców, ale zaburza to ich rozwój. Mogą nie przetrwać zimy lub nie owocować w następnym roku

 

Przesunięcie się strefy klimatu zwrotnikowego na północ powoduje częstszy dopływ do Polski gorącego powietrza zwrotnikowego, które zderza się z chłodnym powietrzem z rejonów polarnych, co w okresie letnim powoduje intensyfikację burz i nawałnic oraz

powstawanie trąb powietrznych.

 

Częstotliwość susz znacząco się zwiększa. O ile w latach 1951-1981 susze o znacznych rozmiarach występowały w naszym kraju co pięć lat, to od połowy lat 90. XX wieku występują średnio co dwa lata. Od końca tej dekady mamy w Polsce do czynienia z permanentną suszą letnią. Latem2018 roku do czynienia mieliśmy z suszą, która zaczęła się już w kwietniu. Wg. danych z 4 września klęska dotknęła klęska dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw.

 

Z powodu zmiany klimatu cierpią tereny miejskie.

Dotyka je niedobór wody, złej jakości powietrze i są narażone są na zjawisko “miejskich wysp ciepła” (zdarza się, że temperatura np. w Warszawie jest nawet o 10°Cwyższa niż pod miastem).Stanowi to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i dzieci.

Władze niektórych miast, wystawiają w najcieplejsze dni kurtyny wodne, co generuje dodatkowe koszty i większe zużycie wody.

 

Skutki zmian klimatu na świecie:

 

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Zmiana klimatu nie jest jedyną przyczyną występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, huragany, cyklony tropikalne, czy fale upałów. Jednak w jej wyniku może zwiększać się ryzyko ich występowania lub ich nasilenie.

 

Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów

Tempo wzrostu poziomu morza w XX wieku było wielokrotnie szybsze niż w jakimkolwiek innym stuleciu od czasu faraonów. Rosnący poziom mórz już w ciągu najbliższych dekad może sprawić, że kraje wyspiarskie (np. Kiribati, Tuvalu, Malediwy) i nisko położone (np. Bangladesz), czy nawet wybrane miasta (np. Amsterdam, Nowy Jork, Miami) będą narażone na częste podtopienia, zasolenie podziemnych źródeł wody pitnej i terenów rolniczych, czy nawet zatopienie.

 

Zmniejszanie różnorodności biologicznej

Jedna z konsekwencji zmiany klimatu to przesuwanie się stref klimatycznych, a wraz z nimi obszarów występowania poszczególnych gatunków. Niektóre rośliny czy zwierzęta nie są w stanie znaleźć nowych siedlisk lub przystosować się do nowych warunków i znikają z powierzchni ziemi w tempie od 100 do 1000 razy szybszym niż naturalne. Szacuje się, że średnio co 20 minut ginie kolejny gatunek rośliny lub zwierzęcia, część z nich także w wyniku zmiany klimatu.

 

Wzrost temperatury wody i zakwaszanie oceanów

W 2016 r. masowemu bieleniu uległo 85% z badanych raf koralowych. W ten sposób polipy koralowca zareagowały na wyższą temperaturę wody -pozbyły się glonów, które nie tylko dostarczają im tlenu i energii, ale też nadają piękny kolor. Wraz ze średnią temperaturą Ziemi rośnie też średnia temperatura oceanów, więc masowe bielenie raf koralowych staje się nową normą. Obserwujemy też przesuwanie się stref występowania zwierząt, które migrują w poszukiwaniu niższych temperatur.

 

Topnienie lodowców

Topnienie lodowców prowadzi do wzrostu poziomu mórz i oceanów oraz do pustek w niektórych ośrodkach narciarskich, ale ma też inny, mniej oczywisty skutek. Polarne czapy lodowe, lodowce górskie i pokrywa śnieżna to prawie 70% wody pitnej dostępnej na naszej planecie. W sumie na świecie prawie 2,5 miliarda ludzi czerpie wodę z rzek, które

mają swój początek w lodowcach. Ta woda jest wykorzystywana do picia, w rolnictwie, ale też do produkcji energii. Niestety lodowce topnieją w niespotykanym dotąd tempie. Z jednej strony grozi to nasileniem powodzi, a z drugiej (w przypadku słabej pory deszczowej) dotkliwymi suszami.

 

Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników

Wzrost wilgotności i średnich temperatur (głównie łagodniejsze zimy) umożliwiają roślinom i zwierzętom ekspansję na nowe tereny. Wśród tych organizmów znajdziemy także wiele szkodników i owadów przenoszących choroby, których dotąd nie musieliśmy się obawiać. Komary roznoszące malarię docierają na obszary wyżynne, do tej pory wolne od ich występowania, ale też dalej na północ. Oprócz malarii również wirus Zachodniego Nilu, Eboli, czy borelioza stanowią zagrożenie na coraz większym terenie. Nawet alergie mają związek ze zmianą klimatu, bo wraz ze wzrostem średniej temperatury wydłuża się sezon alergiczny.

 

 

Oto kilka metod ograniczania skutków zmian klimatu, dzięki którym możemy wpłynąć na swoją przyszłość

 

 

Transport publiczny i rowery

Im mniej pojazdów spalinowych na drogach, tym lepsza jakość powietrza i mniej spalonych paliw kopalnych.

Rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii

Słońce, woda i wiatr to zasoby niewyczerpywalne - czysta energia może zastąpić paliwa kopalne (które są źródłem gazów cieplarnianych i na dodatek się wyczerpują).

Nie marnuję jedzenia!

Wraz z jedzeniem marnowana jest też energia i woda potrzebną do jego wyprodukowania. Na dodatek rozkładające się resztki organiczne są źródłem emisji metanu - bardzo silnego gazu cieplarnianego.

Ograniczenie spożywania mięsa

Hodowla zwierząt i same zwierzęta są źródłem gazów cieplarnianych. Pod uprawę paszy wycinane są nawet lasy deszczowe! Dodatkowo intensywna hodowla bydła i trzody to źródło zanieczyszczenia gleby i wody.

Jedzenie lokalnych i sezonowych warzyw i owoców

Transport (czasem między kontynentami) i przechowywanie żywności to źródło emisji gazów cieplarnianych. Możemy ją ograniczyć jedząc lokalnie i sezonowe produkty. W Internecie jest mnóstwo ciekawych przepisów! A może by tak własny ogródek…?

Zaprzestanie

Wycinania lub wypalania lasów, najczęściej pod uprawy czy nowe

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

Uczniowie klasy VId w dniu 17. 10. 2018 uczestniczyli w lekcji muzealnej "Dzieci walczącej stolicy" w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na zajęciach omawiane były  losy dzieci w trakcie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznali trudną sytuację ich rówieśników z 1944 roku oraz zadania jakie stawiały im okupacja i Powstanie Warszawskie. Dowiedzieli się jaką rolę pełnili  w Poczcie Polowej, podczas gaszeniu pożarów oraz w służbach łącznościowych. Zdobywanie wiedzy ułatwiły im archiwalne zdjęcia i eksponaty z tego okresu.

Wizyta w muzeum wzbudziła duże zainteresowanie, uczniowie pracowali z zaangażowaniem i powagą godną tego miejsca.

JABŁKO W SZKOLE

Owoce – chronią przed chorobami, dodają energii a przy tym są smaczne. Dziękujemy Radzie Rodziców za przekazanie jabłek, którymi zostali obdarowani uczniowie klas 6, 7 i 8. Uczniowie chętnie schrupali pachnące, rumiane i soczyste jabłka. Dziękujemy i prosimy o jeszcze…

WYZWANIE CZYTELNICZE 2018/2019

WYZWANIE CZYTELNICZE 2018/2019

-zostań pożeraczem książek!

 

 

XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa

 

 1. 1.       Cele konkursu:

–  zainteresowanie uczniów historia harcerstwa polskiego

–  upowszechnianie wiedzy istotnej dla tożsamości narodowej;

– kształtowanie pamięci i szacunku wobec dokonań wybitnych Polaków; Andrzeja Małkowskiego, twórcy skautingu w Piotrkowie Trybunalskim - Stefana Grot-Roweckiego Wacława Lipińskiego i innych;

–  uwrażliwienie na potrzebę patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka;

- odkrywanie talentów, pielęgnowanie i doskonalenie sztuki oratorskiej uczniów.

2. Organizatorzy: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, doradcy metodyczni we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.

3. Uczestnicy: dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:
– uczniowie klas 4 - 7 szkół podstawowych;

- uczniowie klas 8 SP i 3 gimnazjalnych

- uczniowie szkół średnich.

4. Zakres tematyczny

A. Klasy 4 -7 szkół podstawowych

 • Przygotuj wystąpienie kończące się słowami: I wtedy zrozumiałam/łem, że: „Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i szlachetności, drogą zwalczania swych wad.” /Ustawa skautowa/
 • To zaszczyt być harcerzem, ponieważ… - wystąpienie adresowane do młodych wstępujących do harcerstwa.

B. Klasy 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjalnych

 • DruhAleksander Kamiński mówił: „Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...)". W jaki sposób harcerze XXI stulecia wcielają w życie słowa wybitnego Polaka.
 • Być harcerzem - to zobowiązuje! Jak rozumiesz powinności harcerza? – wystąpienie.

Organizacja i przebieg konkursu:

Etap szkolny

Każda szkoła zorganizuje wewnętrzne eliminacje konkursu krasomówczego i wyłoni 1-3 najlepszych uczestników, którzy będą ją reprezentowali w finale. Za organizację etapu szkolnego odpowiada przewodniczący Zespołu Humanistycznego.

Finał konkursu
– odbędzie się 7.12.2018 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości: X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską), w godz. 9.00 – 15.30;

– uczestnik wygłasza przemówienie na wskazany temat, wystąpienie nie powinno przekraczać 5 minut; nie może zostać odczytane;

– szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym.

 

Zgłoszenia osób chętnych do nauczycielek języka polskiego do 15.11.2018 r.

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

POD HONOROWYM PATRONATEM

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

organizowanego z okazji Roku Stanisława Moniuszki

i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim literackim konkursie tematycznym.

 

Cele konkursu

 1. Poznanie życia i dokonań Gustawa Herlinga – Grudzińskiego i Stanisława Moniuszki.
 2. Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o twórczości Stanisława Moniuszki oraz Gustawa Herlinga Grudzińskiego..
 3. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury, wydarzeń historycznych.
 4. Zachęcanie uczniów do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania zainteresowań artystycznych oraz literackich.
 5. Uświadomienie dzieciom i młodzieży patriotyzmu Stanisława Moniuszki, jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji narodu w czasach walki o niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w utworach kompozytora.
 6. Uświadomienie licealistom istoty systemu totalitarnego, poznanie losów jednostek poddawanych nieludzkim prawom.

 

 

Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych całej Polski.

 

Zasięg konkursu: konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

Tematyka i forma konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół średnich proszeni są  o napisanie i wykonanie samodzielnej, twórczej pracy na jeden z podanych tematów:

 

Tematy dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej:

 1. 1.       Zaprojektuj i wykonaj album: Stanisław Moniuszko - twórca i czołowy przedstawiciel polskiej opery narodowej.
 2. 2.        Zaprojektuj i wykonaj album: Stanisław Moniuszko - życie i twórczość.
 3. 3.       Zaprojektuj i wykonaj plakat: Stanisława Moniuszko - jako… /np. mąż i ojciec, organista, kompozytor, nauczyciel, twórca…/

 

Tematy dla uczniów klas 7 i 8 SP oraz dla uczniów klas gimnazjalnych:

 1. Zredaguj opowiadanie twórcze z dialogiem na temat: Moje spotkanie z muzyką Stanisława Moniuszki.
 2. „Halka”, „Straszny dwór”- to dzieła, których się nie zapomina- recenzja    lub list.
 3. Napisz reportaż na temat: Moja wędrówka śladami Stanisława Moniuszki.

 

Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 4 strony formatu A 4.

 

Prace w formie wydruku i w wersji elektronicznej proszę składać do nauczycielek języka polskiego do 26 listopada 2017 roku.

WYCIECZKA NA POCZTĘ

11.10.18r. klasa 2b wybrała się na wycieczkę na pocztę w Ursusie, aby przyjrzeć się pracy urzędników pocztowych. Poznały zakres usług pocztowych oraz jakie zadanie spełnia ten urząd w naszym życiu. Zobaczyły drogę listu, paczki i innych przesyłek. Uczniowie dowiedzieli się również jak przebiega ich sortowanie (ekspedycja), stemplowanie oraz gdzie są umieszczane przesyłki. W czasie pobytu                     w urzędzie mieli do wykonania zadanie, które polegało na zaprojektowaniu własnego znaczka pocztowego. Na uczniów czekały też liczne zagadki i słodka nagroda. Wycieczka okazała się bardzo interesująca, a uczniowie wracali do szkoły bardzo zadowoleni.

Wizyta w Urzędzie Pocztowym była poprzedzona zajęciami, w trakcie których uczniowie przypomnieli sobie w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość. Jak wyglądała praca listonosza dawniej, a jak wygląda dziś. Na zakończenie zajęć uczniowie pracując w parach mieli za zadanie zapakować paczkę używając papieru i sznurka.

Beata Kuczyńska

Podaruj książkę bibliotece

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w akcji

                           „Podaruj książkę bibliotece!

 

CHCESZ I MOŻESZ SPRAWIĆ RADOŚĆ NASZYM CZYTELNIKOM?

MASZ W DOMU KSIĄŻKĘ, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ?

CHCESZ, ABY INNI JĄ PRZECZYTALI?

KONIECZNIE PRZYNIEŚ JĄ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI!

 

Nazwiska ofiarodawców, którzy wzbogacą szkolny księgozbiór, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły na

Honorowej Liście Darczyńców Biblioteki.

 

 Regulamin akcji:

 

1.     Czas trwania akcji- 1 -31 październik 2018

2.     W ramach akcji do biblioteki można przekazać lektury, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową itp.

3.     Stan książek powinien być dobry.

4.     Najlepiej, gdyby to były książki wydane po 2000 roku.

5.     Lista darczyńców będzie systematycznie uzupełniana na stronie internetowej szkoły.

6.     Możesz zastrzec anonimowy udział w akcji.

 

Mamy nadzieję, że Akcja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem. Za wszystkie dary już dziś serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                     

 

Biblioteka szkolna

 

5 porcji zdrowia w szkole

Klasa 2b wzięła udział w programie edukacyjnym pt. „5 porcji zdrowia w szkole”. W części wprowadzającej do zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą prawidłowego żywienia. Podczas podsumowania informacji zawartych w prezentacji uczniowie próbowali wspólnie odpowiedzieć na pytania: „Na którym poziomie Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej znajdują się owoce i warzywa?”, „Jak często należy jeść owoce i warzywa?”, „Czy sok warzywny lub owocowy można nazwać porcją warzyw lub owoców?”. Podczas samodzielnej pracy uczniowie stworzyli wspólny album „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, pracowali w grupach podczas „dyktanda w ruchu” i wzięli udział w zabawie matematycznej „Zakodowane owoce”. Na koniec dnia w ramach podsumowania wiedzy zagrali w grę dydaktyczną „Kaboom”.

Beata Kuczyńska

Wolontariusze w 40 Maratonie Warszawskim

W dniu 30 września w Warszawie odbył się 40 Maraton Warszawski, w którym my jako szkoła wzięliśmy udział po raz 10 .. Dla grupki osób jest to długo wyczekiwany dzień. Część z nich już brała udział w takim Wolontariacie i wie ze to jest ciężka praca, ale i duża satysfakcja .Wyruszyliśmy wcześnie rano, bo naszym obowiązkiem jest przygotować punkt i być gotowym na biegaczy . My jako Wolontariusze na czwartym punkcie podawaliśmy  im wodę i izotonik.

 Stoliki przygotowane , kubeczki napełnione i zaczyna się wypatrywanie biegaczy… i to jest to co wolontariusze lubią najbardziej . Cos się dzieje , szybka praca , podawanie kubeczków , nalewanie nowych .. emocje wzrastają wraz z ilością biegaczy . Często obrywamy tymi wyrzucanymi już kubkami ,oblewani czy to wodą czy izotonikiem …  często ktoś z Maratończyków zatrzyma się i powie dziękuje w wielu językach …bijemy im brawo i dopingujemy … kiedy jest ostatni biegacz to znak , że zakończyła się nasza praca w tym Maratonie, sprzątnięcie punktu to ostatni punkt naszej wyprawy .

Mokrzy, zmęczeni trochę zmarznięci ale szczęśliwi wracaliśmy do Piastowa … i pytanie , które często pada w drodze powrotnej… proszę Panią kiedy znowu jedziemy ??? Ja jadę ..  J

Tak to wspaniała ekipa Wolontariuszy z Sp 2 zakończyła swoja wyprawę z 40 Maratonu Warszawskiego.

 

Ewa Krzyżanowska

 

Więcej artykułów…

 1. Tędy Przeszła Warszawa
 2. „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”
 3. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
 4. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
 5. Wesołych i bezpiecznych wakacji
 6. Uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny
 7. Ach, co to był za dzień….. 85 lat minęło…..
 8. Zielona Szkoła 2018
 9. Dzień Muffinka w SP2
 10. LIST MKO
 11. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 dla klas 0 -VII
 12. Z wizytą u Kopernika
 13. Jubileusz 85-lecia Szkoły
 14. ZAPROSZENIE
 15. Ćwierćland- zajęcia integracyjne dla rodziców i uczniów klasy 1b
 16. List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów
 17. WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH CZYTELNIKÓW
 18. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 19. KONKURS PLASTYCZNY „BIBLIOTEKA JAKO MAGICZNA KRAINA”
 20. Policjanci są wśród nas!
 21. Warsztaty ogrodnicze „Dzieciaki Sadzeniaki”.
 22. Klasa 5A w programie europejskim
 23. XXXIII Rajd „ Szlakiem Naszej Historii”
 24. Wieczór patriotyczny w „Dwójce”
 25. Projekt edukacyjny „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”
 26. Skąd się bierze jedzenie
 27. DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW
 28. MARATON CZYTANIA W BIBLIOTECE
 29. Zapraszamy na DEBATĘ!
 30. "Klikam z głową”
 31. Klikam z głową”
 32. Konkurs YOU CAN SING
 33. LAUREACI KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA SYRENKA”
 34. Odwiedziny w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.
 35. Konkurs Pięknego Czytania
 36. KIERMASZ WIELKANOCNY
 37. NOCKA W SZKOLE
 38. „Shikamoo !” – Dzień dobry.
 39. Wizyta w Teatrze Wielkim – Opery Narodowej w Warszawie
 40. Z okazji Świąt Wielkanocnych
 41. CZWARTKOWE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE
 42. Konkurs historyczny „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny"
 43. SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ HANNĄ NIEWIADOMSKĄ
 44. Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie profilaktyczne
 45. Insta.Ling nauka słówek
 46. Easter QR Egg Hunt- czyli polowanie na pisanki
 47. Badania przesiewowe słuchu
 48. ,, Warszawska Syrenka ” eliminacje szkolne kl. I – III
 49. DZIEŃ PATRONA SZKOŁY I DZIEŃ KOBIET
 50. „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII"
 51. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
 52. GRAD PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH
 53. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 54. REKRUTACJA
 55. Zbiórka karmy dla psów i kotów
 56. Wspaniałe dziewczyny z SP 2 Piastów
 57. BAL KARNAWAŁOWY
 58. Z piernika chatka…
 59. ZIMA W MIEŚCIE 2018
 60. Podziękowanie
 61. „Niezwykłe przedstawienie dla klasy IIIa”
 62. Ferie zimowe 2018
 63. Kartka świąteczna z życzeniami
 64. Kiermasz Świąteczny
 65. Bal
 66. Życzenia bożonarodzeniowe 2017
 67. Wycieczka do Łodzi
 68. „Małe, wielkie serca.”
 69. Inteligentne miasto kodu i Urząd Komunikacji Elektronicznej
 70. DZIEŃ ŚMIESZNEGO KAPCIA I WESOŁEJ SKARPETKI
 71. Lodowisko
 72. ŚWIETLICOWA CZYTELNIA
 73. Mikołajki
 74. ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
 75. Gdzie jest św. Mikołaj?
 76. 150 ROCZNICA URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
 77. VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu języka angielskiego
 78. „Odetchnij! Czyste mazowieckie”
 79. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU „Z piernika chatka…”
 80. Gminny Turniej tenisa stołowego
 81. ZBIÓRKA MAKULATURY
 82. Przedstawienie pt. „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”.
 83. Łyżwiarstwo i rolkarstwo to Jej pasja
 84. Bezpieczeństwo przede wszystkim!
 85. Nagroda w konkursie DELMA
 86. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”
 87. „Dzień jak co dzień? Nie to był dzień jak z bajki…!”
 88. Z niemieckim w drogę
 89. ŚWIETLICOWY MASTERCHEF
 90. Konkurs rodzinny pt. „Jesienna Kompozycja”
 91. Robimy świąteczne porządki
 92. Święto bajkowych postaci
 93. Ważny dzień w naszej szkole - Ślubowanie Pierwszoklasistów
 94. PASOWANIE NA ŚWIETLIKA
 95. Idźmy naprzód z nadzieją
 96. Monitor interaktywny
 97. Dzień Edukacji w SP2
 98. „Z wizytą u Kopernika”…
 99. Wzorowa łazienka
 100. „Cudze chwalicie, swego nie znacie: Mazowsze – moja mała Ojczyzna”
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie  Rights Reserved.