^Powrót do góry

 • 1 PONAD 80 LAT TEMU...
  ........................................................................................ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie powstała na miejscu uroczego parku. Wiekowe drzewa, nieco tajemniczych chaszczy oraz urocze alejki z ławkami otaczały staw i miejsce, w którym regularnie odbywały się potańcówki. Ten romantyczny zakątek, zmienił się w lecie 1934 roku w plac budowy. Po dwóch latach „Dwójka” miała swój pierwszy budynek z prawdziwego zdarzenia. Zakresem swojej działalności objęła teren miasta na północ od torów kolejowych.Do nowo powstałej szkoły przyjęto 580 uczniów. Funkcję kierownika pełniła p. Zofia Jellinek. Dopiero od pierwszego września 1932 r. SP Nr 2 została usamodzielniona...
 • 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA MIARĘ XXI WIEKU
  .......................................................................................... CHCEMY, ABY NASI UCZNIOWIE DZISIAJ WIEDZIELI, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE. W listopadzie 2012 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie obchodziła 80-lecie swego istnienia. Losy placówki oświatowej i jej wpływ na wszystko, co działo się w naszym mieście, to z pewnością powód do dumy czterech pokoleń mieszkańców Piastowa. Szkoła nasza posiada liczne certyfikaty, m.in. jest SZKOŁĄ Z KLASĄ i ma UCZNIÓW Z KLASĄ, jest SZKOŁĄ Z PRAWAMI DZIECKA, SZKOŁĄ MYŚLENIA i SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Jest szkołą na miarę XXI wieku.
 • 3 PLAC ZABAW
  ....................................................................................... W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszej szkole powstał nowy plac zbaw. „Radosna Szkoła” to rządowy program, który ma umożliwić doposażenie szkół w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W ramach tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych oraz budowę placów zabaw.
 • 4 Program „Mleko dla szkół”
  ....................................................................................... W ramach programu UE „Mleko dla szkół” zachęca się dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa on również rolę edukacyjną, wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Poprzez unijny program „Mleko dla szkół” Unia Europejska przekazuje dotacje szkołom i innym placówkom szkolnym, aby mogły one zapewniać swoim uczniom mleko i inne produkty mleczne. Przy ścisłej współpracy z programem UE „Owoce dla szkół”, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia rosły zdrowo.
 • 5 Zajęcia komputerowe
  .......................................................................................... Zajęcia w pracowni komputerowej pozwalają na zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów i rozwijaniu zainteresowań oraz wdrażają do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów. W roku szkolnym 2012/2013 czterech uczniów z klas V-VI zakwalifikowało się do II etapu Konkursu miniLOGIA 11 organizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do III etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 5a Maria Śmigielska, a 15 maja 2013 w OEIIZK w Warszawie odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty nagrodę i tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie

  
  
  

Aktualności

„Bliżej Siebie”

Projekt „Bliżej Siebie” Warsztaty

W bieżącym tygodniu uczniowie klas 7 uczestniczyli w serii emocjonujących warsztatów w ramach Projektu Edukacyjnego „Bliżej Siebie” prowadzonego przez Fundację Jana Karskiego we współpracy z Muzeum Historii Polski.

Poniżej tematyka odbytych warsztatów.

PRAWA DZIECKA

Co to znaczy mieć prawo? Czym są prawa człowieka, a czym prawa dziecka? Czy jedynym prawem ucznia i uczennicy jest prawo do nauki? Podczas warsztatów rozmawiano o przysługujących nam prawach. Szukano źródeł tych praw i prześledzono ich przemiany. Uczniowie zapoznali się z Konwencją o Prawach Dziecka i poznali instytucje stojące na straży przestrzegania naszych praw.

EKUMENIZM

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice mieli okazję przyjrzeć się Trzem głównym Religiom Księgi, judaizm, chrześcijaństwo i islam, które odwołują się do wspólnego praojca, Abrahama. Oprócz wielu dzielących te religie różnic istnieją też podobieństwa i wspólne korzenie. Na podstawie filmu będziemy rozmawiano o tym co te 3 religie łączy, a co dzieli.

Zachęcam Rodziców do bliższej rozmowy z Dziećmi na powyższe tematy oraz o  roli szacunku dla odmienności rasy, wyznania, stylu życia i cech wynikających z różnorodności kulturowej, wyznaniowej, a także niepełnosprawności.

Nieodłącznym elementem Projektu jest także przeprowadzenie i spisanie przez naszych uczniów wywiadów historycznych z osobami, które doświadczyły pandemii wśród różnych pokoleń. Zebrane materiały zostaną następnie wydane w formie profesjonalnej publikacji książkowej.

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie  Rights Reserved.